YÖK Başkanı Saraç Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı'na katıldı

Üniversite Hastaneleri Birliği`nin düzenlediği 18. toplantı 26-27 Şubat`taEskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2547 sayılı YÖK Kanunu`nun 3. Maddesinde Uygulama ve Araştırma Merkezleri olarak tanımlanan üniversite hastanelerinin; sağlık sorunlarının çözümünde üst düzey rol aldığını, uzman ve akademisyen yetiştirdiğini, tıp eğitimi ve üçüncü basamak diye tanımlanan sağlık hizmeti verdiğini dile getirdi.

Bütün dünyada üniversite hastanelerinden beklenen en önemli işlevlerin başında, akademik mükemmeliyetin geldiğini vurgulayan Saraç, 2015 yılı verilerine göre dünyada 2420 civarında tıp fakültesi olduğunu belirterek dünyadaki ve ülkemizdeki şu istatistiki bilgilere dikkat çekti:

"Çin`de, Hindistan`da, ABD`de ve Brezilya`da ve diğer bazı ülkelerde tıp fakültesi sayıları 150`nin üzerinde. Dünyanın 7 milyar nüfusuna oranla 2420 tıp fakültesinden yılda ortalama 389 bin hekim mezun oluyor. Diğer taraftan 2015`te 36 ülkede hala hiç tıp fakültesi yok. Sahra Afrika`sında 26 ülkede 1 veya 2 tıp fakültesi mevcut."

 "Ülkemizdeki Tıp Fakültesi sayılarına baktığımızda, Türkiye`de 64`ü devlet üniversitesinde ve 29`u vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 93 tıp fakültesi var. Bu fakültelerdeki öğrenci sayımız 52 bin, öğretim üyesi sayımız 12 bin civarında… 2014 yılı verilerine göre, Türkiye`deki hekim sayısı 130 bin civarında, bunların 28.500`ü üniversitelerde…"

Türkiye`de hastanelere yatan hastaların yüzde 15`inin, polikliniğe başvuranların da yüzde 8`inin üniversite hastanelerinde tedavi olduğunu belirten Başkan Saraç, "Bu hastaların neredeyse tamamı başka hastaneler sonrası başvurulan son noktadır. Bu çerçevede, bilmekteyiz ki üniversite hastanelerimiz diğer sağlık kuruluşlarında teşhis, tedavi ve izlemi yapılamayan hastalara hizmet sunan kurumlar niteliğindedir. Dolayısıyla, bu kurumların işlem hacmi ve doğal olarak işlem maliyeti diğer hizmet sunan kuruluşlar ile farklılık gösterebilmektedir." dedi.

Saraç Sözlerini, Yükseköğretim Kurulu olarak hedef ve amaçlarının toplumun sağlığını koruyan, hastalandığında onlara iyi bakan, memleketini iyi tanıyan yetenekli hekimler yetiştirmek olduğunu genç hekimlerden beklentilerini ise, "Yetiştirdiğimiz genç hekimlerden beklentimiz; hizmet sunmayı esirgememeleri, karar verici olmaları, tüm dünyayı ama özellikle hizmet verdikleri toplumu iyi tanımalarıdır. Türkiye`nin sağlık sorunlarını bilmelidirler ve mezun olduktan hemen sonra bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış olmalıdırlar." diyerek noktaladı.


 

Eklenme Tarihi: 02:18 28-02-2016