Türkiye Deniz Hukukunda Uzmanlaşacak

Ankara Üniversitesi, Türkiye’nin deniz siyasetinin desteklenmesi ve bunun sonucu olarak yaşanan deniz hukuku problemlerinin çözümü için harekete geçti. Türkiye’de ilk kez deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesini sağlayacak Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı başlıyor. Rektör Erkan İbiş, “Okyanuslar ve diğer denizler için de hukuki çalışmalar yapılacak” dedi.

Kanal İstanbul projesinin yanı sıra denizcilik alanında önde gelen ülkeler arasına girmek isteyen Türkiye ilk adımı hukuk alanında attı. Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü`nden Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmasını istedi. Bu kapsamda o dönem kurulan DEHUKAM, bir adım daha ileriye atarak Deniz Hukuku İngilizce İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açmak için harekete geçti. Akademik çalışmalar yapacak, deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesini sağlayacak lisansüstü program 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında başlayacak.

CİDDİ SORUNLAR VAR

Ankara Üniversitesi’nden ilgili akademisyenler, Türkiye’de deniz hukuku ve siyaseti alanlarında uzman personel ve eğitmen eksikliğinin ciddi sorun olduğuna işaret etti. Akademisyenler, “Yüksek lisans programlarının olmaması, bu konuda öğretim üyesi yetişmesine, öğretim üyesi yokluğu ise öğretim programlarının açılmasına engel teşkil ediyor” ifadesini kullandı.

REKTÖR: “OKYANUS ÇALIŞMALARI YAPILACAK”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması,denizhukukunu ve denizsiyasetini önemli bir hale getiriyor. Türkiye’nin uzun yıllardan beri yaşadığı önemli denizhukukuproblemlerinin başında Ege Denizi’ndeki karasularının sınırı ve kıta sahanlığı sorunu ile Doğu Akdeniz’deki denizyetki alanlarının genişliği sorunu geliyor. Bunlara ilave olarak Türk Boğazları’nın önemli bir uluslararası geçiş yolu olması da denizhukukuve siyasetine duyulacak daimi ihtiyacı destekliyor. Merkezimiz, gelecek talepler doğrultusunda Kanal İstanbul gibi Dünyanın konuştuğu projelerde hukuki ve bilimsel araştırmalar ile bilgileri paylaşacak. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir Dünya devleti olması nedeniyle deniz hukuku alanında çalışmalar Ege, Akdeniz ve Karadeniz ile sınırlı kalmayacak. Okyanuslar ve diğer denizlerde de bu konuda hukuki ve siyasi çalışmalar yapılacak.”

DENİZ SİYASETİ GELİŞECEK

Ankara Üniversitesi bünyesinde bu yıl açılacak yüksek lisans programı sayesinde:

- Deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapılacak, problemler çözülecek

- İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılarak Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişimine katkıda bulunulacak

- Hukukî açıdan Türk iç ve dış deniz hukuku politikasına yön verilecek

- Bu alandaki uzman personel ve eğitmen eksikliği giderilecek

- Türk dış politikasına etki edecek düzeyde yetiştirilecek uzmanlar uluslararası toplantılara Türkiye adına etkin katılım sağlayacak

- Deniz hukuku uyuşmazlıkları, uluslararası bilimsel toplantılar İngilizce üzerinden yürütüldüğü için program İngilizce verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 

Eklenme Tarihi: 01:48 08-06-2018
Deniz üniversite eğitim okyanus proje