Ne ektiğinizi biliyorsunuz, ya ne biçtiğinizi?

Sosyal etki ölçümlemesini ve bu alandaki çalışmaları desteklemeyi amaçlayan Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), 2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı: Sosyal Fayda İçin Ortak Ölçümleme’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan 120’den fazla şirket, sivil toplum kuruluşu, sosyal girişimci ve fon veren kurum temsilcisinin katıldığı konferansta, sosyal etki ölçümleme alanına dair zengin bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmasını yapan KUSIF Yönetici Direktörü Gonca Ongan, “ Sosyal etki ölçümleme alanında kapasite artırmanın ve ana dilde kaynak oluşturmanın günümüzde önemli bir ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Yürüttüğümüz proje ve yayınlarla bu alanı desteklerken, “Sosyal Etki Kolaylaştırıcısı” olmayı hedefliyoruz. Bu yıl ayrıca, sosyal fayda yaratan kurum ve kişileri bir araya getirip bir diyalog zemini yaratmayı amaçlayan www.sosyaletkianalizi.com web portalını da hayata geçirdik. Portal, sosyal etki ölçümlemede bilgi ve deneyim paylaşımı alanı olarak hizmet verecek” dedi.

Eğitim, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek ve sosyal etki yaratmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), ‘2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı: Sosyal Fayda İçin Ortak Ölçümleme’ etkinliğini düzenledi. Geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansa, ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan 120’den fazla şirket, sivil toplum kuruluşu, sosyal girişimci ve fon veren kurum temsilcisi katıldı. Konferansta, sosyal etki ölçümleme alanında fon verenlerin rolü ve iyi uygulamalar ele alındı. 

Konferansın açılışında konuşan Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktörü Gonca Ongan, “Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı’nda ana temamızı “Sosyal Fayda için Ortak Ölçümleme” olarak belirledik. Bu yıl ayrıca, sosyal fayda yaratan kurum ve kişileri bir araya getirip bir diyalog zemini yaratmayı amaçlayan www.sosyaletkianalizi.com web portalını da hayata geçirdik. Portal, sosyal etki ölçümlemede bilgi ve deneyim paylaşımı alanı olarak hizmet verecek” dedi. 

Sosyal etki aktörlerinin genellikle karmaşık sosyal sorunları çözmek için çalıştıklarını ancak bu sorunların çoğu zaman tek inisiyatif tarafından çözülemeyeceğini kaydeden Gonca Ongan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sorunların çözümü sistematik ve işbirlikçi yanıtlara gereksinim duyar. Bu nedenle KUSIF olarak ortak ölçümleme yaklaşımını gündemimize taşımak ve “Hedef Kitlesi Kadın Olan STK’ların Sosyal Etkisini Artırmak: Ortak Ölçümleme Yaklaşımı” projemiz kapsamında kadın alanında çalışan sivil toplum kurumları ile gerçekleştirdiğimiz ortak ölçüt çalışmamızı sizlerle paylaşmak istedik. Yürütmüş olduğumuz proje, sizlere sunmaktan mutluluk duyduğumuz ikinci sosyal etki ölçümleme kitabımıza da kaynaklık etti. Ortak ölçümleme yöntemi konusunda hazırladığımız bu kılavuz kitabın da ilk kitabımız gibi sosyal etki aktörlerinin olumlu etkilerini arttırmaya vesile olacak bir başvuru kitabı olacağını umut ediyoruz.”

Konferans süresince, sosyal etki ölçümleme için yöntem, bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirildiği 12 oturum düzenlendi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik örnek projelerinin paylaşıldığı oturumlarda katılımcılar, etki odaklı yaklaşımın kullanım alanlarını örneklerle deneyimleme fırsatı buldu.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Hakkında

KUSIF, Kasım 2012’de eğitim, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek ve pozitif sosyal etki yaratmak amacı ile Koç Üniversitesi’nde kurulmuştur. Bu bağlamda KUSIF’in ilk işlevi deneyimsel öğrenmeyi teşvik ederek bilgiye ve ağlara erişimi kolaylaştırarak geleceğin liderleri olan öğrencilere, öğretim görevlilerine ve eğitim çalışanlarına yönelik “Kaynak ve Uygulama Merkezi” olmaktır. KUSIF sosyal etki, sürdürülebilirlik konularını var olan müfredata entegre etmek, sürdürülebilir kampüs çalışmalarını koordine etmek ve pozitif sosyal etkisi olan projelerin gelişimine destek olmak için çalışmaktadır. KUSIF’in sosyal etki yaratma konusundaki bir diğer işlevi ise, sosyal etki aktörleri için “Sosyal Etki Kolaylaştırıcısı” olmaktır. Sosyal etki aktörleri olarak tanımladığımız sosyal girişimcilerin, fon veren kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve sorumlu özel sektörün, daha fazla pozitif sosyal etki yaratabilmeleri için KUSIF’in yaratmaya çalıştığı değişim, bu aktörlerin sosyal etkilerini ölçümleyebilmeleri konusudur. KUSIF sosyal etki ölçümleme alanında kapasite artıracak, ana dilde kaynak oluşturacak, kaynağa erişimi kolaylaştıracak, bilgi ve beceri geliştirecek projeler yürütmektedir.


 

Eklenme Tarihi: 16:33 08-06-2016
Konferans Araştırma Üniversite Panel