NASIL YATAY GEÇİŞ YAPABİLİRİM ?

Evet arkadaşlar bu yazıda "Yatay Geçiş nasıl yapılır, neye göre yapılır, hangi kriterler dikkate alınır?" gibi merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. 3 türlü "Yatay Geçiş" uygulaması vardır;

1-Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş

Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçiş kontenjanları her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde 15`ini  geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan programlara yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

2-Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Lisans derecesinde; hazırlık, birinci ve son sınıfta  yatay geçiş yapılamaz, diğer yıllarda yapılabilir.

Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Her üniversitenin not şartı farklılık göstermektedir. 

3-Merkezi  Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir.

Her eğitim öğretim dönemi için başvuruların Ağustos ayının 30’una kadar alınmakta, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 15’ine kadar bitirilerek, kayıtların da Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esaslar uyarınca 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ÖSYS Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar yıllık kontenjan ayrılmaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınmakta, başarı vb. şart aranmamaktadır.

 


 

Eklenme Tarihi: 02:24 08-08-2015