Geçen yıla göre TEOG soruları zor muydu? TEOG analizi

TEOG kapsamında ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri için 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen birinci dönem ortak sınavları sona erdi. Fen testi A kitapçığındaki 13’üncü soru, birden fazla cevabı olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildi. Eğitimveeğitim uzmanları Birinci dönem TEOG sınavlarını değerlendirdi. İşte birinci dönem TEOG ortak sınavlarında yer alan tüm testlerin değerlendirmesi;

 

Geçmiş yıllara göre incelediğimizde bu sene olan TEOG sınavı, daha seçici ve eleyici soruların olduğu, çalışan öğrencilerin ve dikkat kavramının ön plana çıktığı bir sınav olarak karşımıza çıkmıştır. Geçen sene ilk oturumda yaklaşık 4 bin 742 öğrenci, bütün soruları doğru yanıtlamıştır. Bu sene yapılan ilk oturumda ise bu sayıya ulaşılmasının çok daha zor olduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin bu yıl yapılan sınav sonuçlarını, geçen seneye göre mukayese etmesinin çok doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bütün sorular, MEB müfredat ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bütün testleri analiz etmek gerekirse;

TÜRKÇE

Geçmiş yıla göre soruların çok daha seçici olduğunu söylemek mümkün. Özellikle soru köklerinin genelde olumsuz olması, öğrencilerin daha çok dikkatini ölçen bir durum olarak karşımıza çıkmıştır.

MATEMATİK

Yine geçmiş yıllara göre işlem becerisi daha iyi olan, çalışan öğrencinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Yoğunlukla  “Üslü ve Köklü sayılar “ konusundan soruların sorulduğunu görmekteyiz. 20 sorudan en az 10 sorunun, konu hakimiyeti ve soru çözme becerisi olan öğrencilerin yapacağı sorular olarak karşımıza çıkmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bu sene yapılan sınavda daha çok okuduğunu anlama ve yorumlama sorularının ön planda olduğunu görmekteyiz. Yorum sorularının olması öğrencilerinin daha dikkatli olmasını da zorunlu kılmıştır.

FEN VE TEKNOLOJİ

2 üniteden soruların sorulduğu bu test, diğer testlerde olduğu gibi yine bilgiyi yorumlamaya ayrıca deneye ve gözleme yönelik bir sınav olarak karşımıza çıkmıştır.

SOSYAL BİLGİLER

Diğer testlerde olduğu gibi, soruların uzun, öncüllü soru sayısının fazla ve soru köklerinin olumsuz olması, öğrencinin daha çok dikkatini ölçen bir sınav olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca, üniteler arası bilgileri ilişkilendirmeye dayalı soruları da görmem mümkündür.

YABANCI DİL

İngilizce testinde, günlük konuşma ve okuduğunu anlama sorularının ön planda olduğunu görebiliriz.

GENEL DEĞERLENDİRME

Genel olarak sınav; okuduğunu anlama ve yorumlama, günlük hayatta yaşanılan olayları ilişkilendirme, seçici soruların oldukça fazla olduğu, çalışan öğrencilerin ön plana çıkacağı bir sınav olarak değerlendirilebilir.

 


 

Eklenme Tarihi: 10:32 30-11-2015