"2019 hedefleri daha çok yatırım gerektiriyor"

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bir girişim. 2008 yılından bu yana her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın dokuzuncusunu geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün, Eğitim İzleme Raporu 2015-16’ya bakarak geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanan başlıca gelişmeleri, yönetişim ve finansman, eğitime erişim ve eğitimin niteliği ana eksenlerinde "Eğitim ve Eğitim" okurları için değerlendirdi...

"Eğitim İzleme Raporu 2015-16’da üzerinde durduğumuz başlıca konulardan biri eğitime erişim... 2015-16 eğitim-öğretim yılında okulöncesinde net okullulaşma oranı önceki yıllara göre yükselmiş olsa da 2012 yılı öncesindeki düzeye erişemedi. Okulöncesinde 5 yaş net okullulaşma oranı 2015-16 eğitim-öğretim yılında bir önceki yıla göre yalnızca 1,7 yüzde puan artarak %55,5 oldu. Bu oran, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konulan hedeflerin ve OECD ortalamasının altındadır. Ekim 2016’da açıklanan Orta Vadeli Program 2017-2019’da okulöncesi eğitimin aşamalı olarak zorunlu duruma getirileceği açıklandı. Bu hedefe ulaşılması için eğitim bütçesinden okulöncesi eğitime ayrılan payın artırılmasına gereksinim var. 2015 yılında merkezi yönetim kaynaklarıyla yapılan eğitim harcamaları içerisinden okulöncesi eğitime ayrılan pay yalnızca %1,1’dir. Kaynakların artırılmasına ek olarak, okulöncesinde zorunlu eğitime geçişte eğitim ortamlarına ve eğitimcilere ilişkin altyapının çocuk odaklı biçimde geliştirilmesi büyük önem taşıyor.

Orta Vadeli Program 2017-2019 ile gündemimize giren bir başka konu tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesi... İkili öğretim uygulamasının çocukların eğitim deneyimleri üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alındığında tam gün eğitime geçiş önemli bir gereksinim. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan hedefler ikili öğretim uygulayan okulların oranının 2019’a kadar ilköğretimde %10’a, ortaöğretimde %5’e çekilmesi yönünde. Bize göre bu hedeflerin Orta Vadeli Program 2017-2019’daki hedef dikkate alınarak güncellenmesinde yarar var. MEB tarafından yapılan açıklamalara göre tam gün eğitime geçiş için 77 bin yeni derslik yapımı gerekiyor; bu da yatırımlara ayrılan bütçenin artmasını zorunlu kılıyor. Var olan durumda, MEB bütçesi içinde yatırımlara ayrılan pay 2014’te %9,3, 2015’te %8,9 iken 2016 bütçe tasarısında %8,5’tir. 

Yeliz Düşkün / ERG Politika Analisti"

Raporun tamamını incelemek için;

http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/EIR2015-16.17.11.16.web.pdf

 

 


 

Eklenme Tarihi: 09:52 22-11-2016
ERG Eğitim Reformu Girişimi Yeliz Düşkün 2015-16 Eğitim İzleme Raporu Eğitim İkili Eğitim Tam Gün Eğitim Eğitim İzleme Raporu 2015-16 MEB OECD Eğitime Erişim Eğitim Politikaları