Başarı için 10 anahtar...

Öğretmenlik hiç bitmez... Bazen sisteme dalar, bazen yönetici olur, bazen izler ama her öğretmenin gün sonunda öğrencisine aktaracağı bir deneyimi vardır. İşte yıllarını eğitime adamış hocamız Şule Yurcu bu seferki yazısında öğrencilere sesleniyor ve "başarı anahtarı" sunuyor...

Sevgili öğrenciler, bu yazım sizin için, aşağıdaki 10 anahtarı mutlaka uygulayın. Başarıyı yakaladığınızı göreceksiniz. Okuma çalışmalarınızı asla ertelemeyin, öğrendiklerinizi mutlaka defterinizden ya da kitabınızdan günü gününe okuyun, okurken hafızanıza yerleşmesi için kodlayın sınav öncesi de hatırlamak için bir kere okumanın yeterli olduğunu ve kodladığınız bilgileri kolayca hatırladığınızı göreceksiniz.

  1. Günün verimli çalıştığınız zamanlarını belirleyin, çalışma zamanlarınızı buna göre planlayın ve planınızı mutlaka uygulayın, hiçbir gerekçe sizi planlamanızdan vazgeçirmesin.
  2. Okuma çalışmalarınızı ilk defa yaparken her seferinde baştan sona kadar okuyarak zaman kaybetmemek için, okuduğunuz her paragrafla ilgili soru biçimine nasıl dönüşeceğini düşünün. Düşündüğünüz soruların cevabı olabilecek önemli kısımların altını çizerek okuyunuz. Okurken altını çizdiğiniz bilgileri hafızanıza yerleştirmek için mümkünse kodlayınız. Tekrarlarda da sadece altını çizdiğiniz kısımları okuyunuz.
  3. Konuların açıklamalı notları, tanımlarda kullanılan ölçütler, örnekler, deney verileri, deneyin sonucu, olayların nedenleri ve sonuçları altı çizilmesi ve kodlanarak hafızaya yerleştirilmesi gereken önemli noktalardır.
  4. Size öğretmenlerinizden geri dönen ödev, quiz ( küçük konu sınavları), ünite ve deneme sınavlarını işi bitti diyerek bir yere atmayın. Bu çalışmalar sizin için en önemli kaynaklardır. Onların otopsisini ( derinlemesine incelemesini) yapmanız sizi mutlaka en tepedeki başarıya sürükleyecektir. Özellikle soruların doğru yanıtı konusunda uydurarak doğruyu bulmadığınızdan eminseniz doğru cevaplarla zaman harcamayın. Ama yanlışlarınızın nedenlerini her defasında yazarak bu nedenleri ne kadar ortadan kaldırdığınıza odaklanın.
  5. Sorular tek tip değildir, çeşitlidir. Öğretmenlerinize de danışarak tüm soru çeşitlerini tanıyın. Çoktan seçmeli soru, Açık uçlu soru, olumlu soru, olumsuz soru, analiz yapmanız gereken soru, sentez yapmanız gereken soru gibi soruları tanıyın, soru kökü neresidir daima altını çizin. Bu farklı sorulara nasıl düşünerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz, mutlaka kendinizi hazırlayın.
  6. Dolaylı bilgilerle değil, öz bilgilerin kaynaklarını öğrenerek soru çözümlerine odaklanın. Hatta siz de aynı konu ile ilgili benzer ve ya farklı sorular hazırlayın sınıfınıza getirin birlikte çözün. Ne kadar farklı soru üretir ve arkadaşlarınızla sınıf ortamında çözerseniz, başarıya o kadar yakın olursunuz.
  7. Arkadaşlarınızdan bir eş seçerek evde konularla ilgili sınavlar hazırlayın ve birbirinizin hazırladığı soruları çözün, çözümleri birlikte gözden geçirerek birbirinizi değerlendirmenizin de sizi başarıya götürdüğünü keşfedeceksiniz.
  8. Özellikle sözel alanlarla ilgili çalışmalarda konuyu farklı biçimde düzenlemeye gayret edin. Şemalar yapın; (problemler, nedenler, çözüm önerileri ve sonuç şeklindeki şemalar işinizi kolaylaştıracaktır.)
  9. Konuyu derinlemesine öğrenmenin anahtarı konuyla ilgili olaya, tanıma, probleme farklı bakış açıları oluşturabilmek ve bunları sunmaktır. Örnek: Karenin alanı a kare dışında nasıl hesaplanabilir? Köşegenlerinden yola çıkılarak; e köşegen uzunluğu çarpı f köşegen uzunluğu bölü 2 şeklinde hesaplanır mı, gibi...

 Başarılar sizin olsun.

ŞULE YURCU

Şule Yurcu Kimdir?

1970-1992 yılları arasında çeşitli devlet okullarında Öğretmenlik yaptı. 1992-1995 Yılları arasında Özel Ortadoğu kolejinde, 1995-2003 yılları arasında İstanbul Enka Okullarında, 2003-2012 Yılları arasında Kültür2000 Kolejinde Okul Müdürlükleri yaptı. 2013 yılından Ocak 2015’e kadar Mektebim Okulları Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü görevinde bulundu ve öğretmenlerle birlikte BLOOM Taksonomisine uyarlanmış, Teknoloji, Pedagoji, Ders Alanı içerik bilgisinin (TPACK) kesiştirilerek ders ortamı hazırlamak için birebir öğretmen eğitimleri yaptı. Şimdilerde Eğitim Teknolojisinin SAMR basamaklarına uygun, BLOOM taksonomisinden hareketle Öğretmenlere birebir TPACK eğitimleri vermek üzere Eğitim Danışmanlığı yapmaktadır.


 

Eklenme Tarihi: 23:34 17-04-2016
Başarı Sınavlar TEOG Üniversite LYS Şule Yurcu