IV. Uluslararası Eğitim Forumu Ankara'da yapıldı

Daha nitelikli bir eğitim sisteminin inşasına katkıda bulunulması amacıyla, değişen eğitim dünyası ve eğitimin geleceğini tüm boyutlarıyla tartışmak üzere 2 Nisan 2016’da düzenlenen “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” konulu IV. Uluslararası Eğitim Forumu’nun açılışında Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Eski Bakanı Ali Babacan konuşma yaptı.

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Eğitim Forumu bugün yapıldı. “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” konulu forumun açılışını Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yaptı.

Pehlivanoğlu konuşmasın da özetle; “Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyoruz. Konu geleceğimiz, yani, nesli yetiştirmek… Bunun nasıl bir sorumluluk olduğunu tarif etmek çok zor… Karşımıza çıkan problemlerimiz olabilir. Bunları ortak akılla çözebiliriz. 50 yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak bilmiyoruz. Tahmin etmek için üzerinde çalışanlar var. Son çeyrek yüzyıla baktığımızda şunu görüyoruz; bilimde, ekonomide, teknolojide, eğitimde fark yaratanlar, ne geçmişi en iyi şekilde tekrarlayanlar ne de en hızlı takip edenler. Fark yaratanlar, geçmişi ve anı anlayıp yenilikçi, yaratıcı ve girişimci düşünebilenler olacaktır. Bizler geleceği değiştiren, yol açan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bugün burada “GELECEĞİN GÜNDEMİNİ” oluşturmak için geldiğiniz, katkı verdiğiniz ve desteklediğiniz için sonsuz şükranlarımı sunarım.”

“Geleceğe yatırım, eğitime yatırımla olacaktır”

Ardından konuşma için söz alan Ekonomi eski Bakanı ve TED mezunu Ali Babacan; “Dünyada değişimin hem çok hızlı, hem de çok etkili olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle gençlerimizin değişimi doğru okuyan, değişime hızla adapte olan ve hatta yönlendiren gençler olarak yetişmeleri çok önemlidir. Ülke olarak kaynaklarımız sınırlı ve büyümemiz için gereken sermaye birikimini de dışarıdan ithal ediyoruz, ancak en değerli kaynağımız insanımız. Bu nüfusu ne kadar iyi yetiştirebilirsek geleceğimiz o kadar parlak olacak. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yerle bir olan Japonya ve Almanya’nın yıkımının etkisinden kolayca çıkarak kalkınma dönemine girmeleri insan kaynağı sayesinde oldu. Yüksek teknolojiyi kullanan, AR-GE’yi bilen ve inovasyona açık bir toplumun ekonomisi de daha güçlü olacaktır, yani iyi yetişmiş insan daha iyi ekonomi demektir. Yüksek katma değer yaratamıyoruz, cari açığımız büyük, bunların düzelmesinin tek yolu iyi bir eğitimden geçiyor. Bu yıl eğitime ayrılan bütçe %19 ile son yılların en yüksek bütçesi oldu. Eğitimde nicelik olarak büyük adımlar atıldı. Bundan sonraki hedef nitelik ve kalite olmalı. Eğitimde öğrencilere bilgi ve becerilerin sunulmasının yanı sıra insan hakları, demokrasi, adalet ve hukuk bilinci gibi evrensel değerlerin kazandırılması da önemli. Bugün bir Eğitim Reformu yapılmalı diyorsak bunun en önemli unsuru öğretmen. Araştırmalara göre; eğer ilkokul 3. sınıfta iyi bir öğretmene rastlanırsa çocuk hayat boyu başarılı oluyor.” dedi. “Geleceğe yatırım, eğitime yatırımla olacaktır.” diyerek konuşmasını noktaladı...

"Geleceğin mimarları olma sorumluluğundan ürkmüyor da değiliz."

Forumun izleyicilerinden biri de Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ydı. Açılışa konuşmasıyla katkı sağlayan Avcı özetle “Sivil nitelikli kurumların böylesi akademik toplantılar yapmaları çok önemli. Türk Eğitim Derneği’ne bu anlamda teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerine başladı.

Bakan Avcı, forumda yaptığı konuşmada, gelecek ile eğitim arasında sıkı bir bağın olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Geleceği eğitimcilerin kuracağı, hep söylenen bir gerçektir. Bu, aslında bir gerçeğin ifadesi ve biz eğitimciler, bize yüklenen bu ´geleceğin mimarları´ sorumluluğundan da doğrusu biraz ürkmüyor değiliz."

"Bilgi kaynakları arttı, bilgiye ulaşmak hem kolaylaştı hem yaygınlaştı hem de ucuzladı. Bu alanda, bilgi sahasında okulun, kitabın ve öğretmenlerin biricikliği sona erdi. Eğitim kurumları, eğitimciler kendileri dışındaki bilgi kaynaklarıyla rekabet etmek zorunda kaldılar. Kabul edelim ki bu değişim fırtınasına çok da hazırlıklı yakalanmadılar. Medya ve internet üzerinden gelişen bir kültürün tesiri altında büyüyen çocuklar için onların okula gelmelerini anlamlı kılacak tedbirleri almak, okulları daha cazip, daha yaşanır hale getirmek, onların dünyasını da kuşatacak yöntemleri geliştirmek için biraz daha elimizi çabuk tutmamız gerekiyor ancak bilgisayarlar, eğitimcilerin şaşkınlıklarını üzerlerinden atmalarını beklemeden dünyayı değiştirmeye devam etti, ediyor. Geleceğin sadece eğitimciler tarafından şekillendirileceğini artık o kadar kolay söyleyemiyoruz. Eğitimcilerin bilgisayarların yaşattığı eğitim dalgası karşısında edilgen kaldıklarını, uyum sağlamaktan, ayak uydurmaktan başka çıkar yol bulamadıklarını efendice kabul etmeliyiz."

“Eğitimin mimarisini yapılandırırken daha çok sanat, daha çok teknoloji diyeceğiz.”

"Eğitimde değişimin sınırlarını ne kadar zorlamalıyız? Nasıl yapmalıyız? Buna kabiliyetimiz var mı? Bunlar önemli sorular... Dünyadaki bütün eğitim otoriteleri teknolojinin hamlesi karşınında araştırmalarını devam ettiriyor. Bugünün gereklerini yerine getirirken yakın gelecekte zorunluluklarımızı da öngörmeye çalışıyoruz. Geleceğe ilişkin tüm görüşleri takip ediyor, not alıyoruz. Öğrencilerimiz için kod yazmadan programlamaya kadar bir dizi yeniliği planlıyoruz. Ek olarak, başta müzik olmak üzere hayal gücünü destekleyen sanat derslerinin ağırlığını arttırmak da planlarımız arasında.”

Dünyaya bir model olarak FATİH Projesi...

Konuşmasında FATİH Projesinin önemine de değinen Bakan Avcı, şöyle söyledi: "FATİH, eğitim teknolojisi alanında dünyanın en başarılı projesidir. Bugün itibarıyla gerçekleşme oranı da yüzde 70 düzeyindedir. Burada, okullarımızda kurulumu tamamlanan yaklaşık 430 bin etkileşimli tahtadan, fiber optik internete erişim imkanı kazanan bir o kadar derslikten ve eğitim ortamından söz ediyorum. Bu rakamlara 5 yılda ulaştık, önümüzdeki 3 yıl içinde de bütünüyle bu alt yapıyı tamamlamayı planlıyoruz. FATİH, artık bir model olmuştur ve dünyada büyük bir ilgiyle takip edilmektedir." 

Pek çok şeyin unutulabildiğinin ama öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmadığının altını çizen Avcı, "Öğretmen yetiştirme konusunda, eğitimin topyekün yeni mimarisi doğrultusunda yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak bir öğretmen akademisi çalışmamız var. Ona da inşallah böyle sivil toplumla ilgili bütün paydaşların katılımıyla düzenleyeceğimiz çalıştaylarda tartıştıktan sonra son şeklini vermeyi planlıyoruz" diye konuştu. 

Okullar ve eğitim daha eğlenceli olmalı artık...

Son olarak Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz konuşmasını yapmak için kürsüdeydi. Yılmaz; “Geleceğimizi şekillendirirken, önümüzde kritik önem taşıyan üç alan var. Birincisi adalet: kalkınma yolundaki olmazsa olmazlardan biri iyi işleyen bir hukuk devletidir. İkincisi teknoloji: üretmek, üretimi katma değere dönüştürmek ve sosyo-ekonomik kazanımlar sağlamak için teknoloji vazgeçilmezdir. Üçüncü alanımız ise eğitimdir. Bugünün ve geleceğin şartlarına hazırlanmak ve daha donanımlı bir işgücü oluşturmak için eğitim alanında kendimizi geliştirmemiz şart. Dünyadaki eğitim sistemlerini mukayese ettiğimizde başarılı ülkelerin en kritik başarı faktörünün öğretmenler olduğunu görürüz. Müfredat, teknoloji ve fiziksel koşullar da elbette önemli ancak en önemlisi gerçekten öğretmen. Eğitim çadırda da olsa, yeterli teknolojik altyapı olmasa da iyi, işini sahiplenen ve altyapısı güçlü bir öğretmen en kritik başarı faktörüdür. Bu dönemde, daha uzak ufuklara bakan bir plan çalışması başlatıyoruz. 2030, 2035 artık gündemimizde olacak. Yeni nesil iki kat eğitimli geliyor. Hayatın büyük bir bölümü okulda geçecek. Okullar ve eğitim daha eğlenceli olmalı artık... Okulları her yönüyle açık sistemler haline getirmeliyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Forumun yabancı konuşmacısı, Dünyaca ünlü fütürist Prof. Dr. Michio Kaku`nun meydan okuyan konuşmasının detayları da şu haberimizde; http://www.egitimveegitim.com/sempozyum_kongre_ve_paneller/1474-iv_uluslararasi_egitim_forumu_bugun_ankarada_yapildi.html

 

 


 

Eklenme Tarihi: 18:10 02-04-2016