TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAMUOYUNUN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNE SUNULDU

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı taslak niteliğindeki öğretim programları çalışmalarını kamuoyunun görüşüne açtı.

İşte kurul tarafından basına ve kamuoyuna yapılan açıklama...

 

Sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel becerileri ve yetkinlikleri geliştirmeyi önceleyen ve hedefleyen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları (2012/104 sayılı karar) ile 10. Kalkınma Planı hedefleri ve dönüşüm programı (1.19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı) doğrultusunda öğretim programlarını güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

Öğretim programlarının güncellenmesinde özet olarak şu aşamalar izlenmektedir:

  1. Her bir dersin öğretim programı içim alan uzmanları ve öğretmenlerden oluşan çalışma grupları oluşturulmaktadır.
  2. Çalışma grupları mevcut öğretim programlarının uygulanmasına dair çalışmalar ve raporlar, uluslar arası gelişmeler, bilim ve teknolojide yenilikler, üst politika belgelerinde ve planlardaki gelecek öngörülerini de dikkate alarak öğretim programlarını gözden geçirmektedir.
  3. Çalışma gruplarınca hazırlanan program değişikliği önerileri öğretmenler, akademisyenler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylarda değerlendirilerek güncellenecek öğretim programı için bir taslak metin oluşturulmaktadır.
  4. Taslak metin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanlarınca incelenerek, 15 gün süre ile Başkanlığın web sayfasında yayımlanarak (askıya çıkarma) başta öğretmenler ve alan uzmanları olmak üzere kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır. Taslak öğretim programı üzerinde, hiçbir sınırlama olmaksızın, her bir vatandaşımız görüş bildirme, eleştiride bulunma ve öneri getirme hakkına sahiptir.
  5. Taslak öğretim programı ile ilgili görüş, eleştiri ve öneriler, çalışma grupları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanlarınca değerlendirilerek, taslak öğretim programına Kurul görüşmesi öncesi son şekli verilmektedir.
  6. Taslak programlar Kurulda görüşülerek sonucu Bakan onayına sunulmaktadır.

Hayat Bilgisi (1-3. sınıf), Türkçe (1-8. sınıf), Matematik (1-4. sınıf), Ortaokul Çevre ve Bilim (seçmeli) dersi ve Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9-12. sınıf) taslak öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasından yayımlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.

Bakanlığımız, öğretim programlarının geliştirme faaliyetlerine katılımın sağlanmasına önem vermekte, çalışmalara akademisyenlerin, öğretmenlerin ve programı güncellenen dersin niteliğine göre çeşitli paydaşların katılımını sağlamaktadır.

Program geliştirme çalışmalarında katılımın daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak amacıyla Hayat Bilgisi (1-3. sınıf), Türkçe (1-8. sınıf), Matematik (1-4. sınıf), Ortaokul Çevre ve Bilim (seçmeli) dersi ve Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9-12. sınıf) taslak öğretim programları görüş, öneri ve eleştirilere açılmıştır. Taslak program üzerinde görüş belirtmek, öneri sunmak ya da eleştirileri ile katkı sağlamak isteyen herkes bireysel olarak görüşlerini yazabilir. Ayrıca hiçbir sınırlama olmaksızın, tüm kurum ve kuruluşlar kurumsal olarak görüş ve önerilerini bildirebilirler. Taslak programın askıda kaldığı süre içinde alacağımız görüş ve öneriler değerlendirilerek taslak öğretim programı gözden geçirilecek ve taslak öğretim programına son şekli verilecektir.

Taslak öğretim programları ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyen başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini aşağıdaki link üzerinden veya ilave dosya sunmak istemeleri halinde e-posta ile 27/06/2015 Cumartesi günü saat 18:00’a kadar programdegerlendirme@meb.gov.tr  adresine göndermelerini bekliyoruz.

Özellikle öğretmenlerimizin önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, görüş ve önerileri ile katkı sağlayacak tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı


 

Eklenme Tarihi: 01:07 15-06-2015