Türk Eğitim Sistemi Sorunlar ve Çözümler

 

Araştıran Okul Akreditasyon ve Değerlendirme Merkezi kurucusu Prof. Dr. Mustafa YAVUZ ve altı farklı üniversiteden ve bir okuldan 18 eğitimci-akademisyen tarafından hazırlanan “Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda yönetim, öğrenme alanları ve okul denetimi süreçlerindeki sorunlar ve çözümlerle birlikte ele alınmış.

Raporun sonuç kısmından bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır.

  1. 1)  Eğitim sistemimizin en stratejik konusu öğretmenin hizmet öncesi ve sonrası

    eğitimidir. Bu konuyu çözmeden hiçbir konuyu çözmemiz mümkün değildir. Bu stratejik konunun diğer bir bileşeni de öğretmen eğitimi veren akademisyenlerin yeterlikleridir. Bu alanda çalışan akademisyenlerin göreve başlamadan önce öğretmenlik tecrübelerine sahip olmaları ve süreç içerisinde de okullarla bağlantılarını hiçbir zaman koparmamaları gerekir. Öğretmen eğitimleri öğretmen adaylarının uygulama becerileri ile birlikte araştırma-okur-yazarlığı yönlerini geliştirecek şekilde planlanmalıdır.

  2. 2)  Öğretmen ve yönetici yeterliği ile birlikte önemli konulardan birisi de öğretmen ve yönetici motivasyonudur. Alan yazında motivasyonu belirleyen en önemli kavramlar; örgütsel adalet, karara katılım, öğretmen özerkliği ve yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleridir. Bu nedenle öğretmen motivasyonunun belirleyicisi olan bu alanlarda okul ve sistem düzeyinde gerekli analizler yapılarak iyileştirmeler sağlanmalıdır

  3. 3)  Okulda etkili liderliğin eğitim-öğrenme süreçlerinin bütün boyutlarını geliştirdiğinibiliyoruz. Bu nedenle okul yöneticilerinin yönetim pozisyonuna hazırlığı eğitim yönetimi alanında güçlü eğitim fakültelerinin eğitim yönetimi anabilim dalları ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Ayrıca okul yönetici adayları eğitimleri süresince alanda yeterliği yüksek olan okul müdürlerinin yanına müdür yardımcısı olarak görevlendirilmelidirler. Bu süreçte eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için okul müdürleri mutlaka araştırma-okur-yazarı olabilecekleri bir eğitim almalıdırlar.

  4. 4)  Ortalama yaşı OECD-AB ülkelerinden daha genç öğretmen kadromuz en büyük avantajımız. Ancak yetişkin nüfusunuzun eğitim yılı ortalamasının diğer benzer ülkeleri göre düşüklüğü OECD tarafında yapılan yetiştin becerileri araştırmalarındaki düşük performansımız en zayıf yönümüz. Bu nedenle Türk Eğitim Sistemi yalnızca

okul çağı nüfusunu değil, bütün nüfusun eğitimini hedeflemelidir. Bunun sonucu olarak da eğitim sistemimizin diğer ülkelerden en önemli farkı yetişkin eğitimlerini ana konularından birisi olarak ele alması olmalıdır.

5) Kademeler arası geçiş eğitim sistemimizin en sancılı konularından biridir. Bu durumun en önemli nedeni öğrenciler arasındaki başarı farkının yüksek oluşudur. Öğrenciler arasındaki başarı farkı yüksekliği, ortaöğretim kurumları arasındaki başarı farkı yüksekliği sonucu doğurmaktadır. Bu durum da sınavda “kaybeden” “büyük” kaybettiğini düşündüğü için sınavın öğrenci ve veliler bakımından önemini ve buna bağlı olarak da gerilimini artırmaktadır. Üniversiteye geçişte en önemli sorun önemlioranda meslek liselerinin nitelik sorunudur. Meslek liselerindeki nitelik sorunununkaynağı da bu okulların öğrenci kaynağını büyük oranda dezavantajlı ailelerden gelen öğrencilerin oluşturmasıdır. Bu öğrencilerimiz meslek lisesi sıralarına gelinceye kadaraile ve okuldan kaynaklanan nedenlerle büyük bir öğrenme açığı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durumun doğal sonucu olarak meslek liselerin de mesleki yeterlik kazanma ve bir üst öğrenime devam etme güçlüğü yaşanmaktadır. Bu durum çözüldüğü taktirde üniversiteye geçişteki sorunlar öğrenci, veli ve uygulayıcılar bakımından daha baş edebilebilir düzeye inecektir.

Raporun tamamı için: http://www.arastiranokul.org/rapor.pdf

 


 

Eklenme Tarihi: 21:11 11-10-2018
Araştıran okul eğitim öğretim çözüm sorun