Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri

Eğitim alanında koçluğun kullanılması üzerine uzun zamandır çalışan Elgiz Henden "Her öğretmenin öğrencisine ulaşma yolunda ve her öğrencinin geleceğe hazırlanırken kendisini tanıması, anlaması yolunda koçlukla tanışması gerektiğine inanıyorum." diyor...

Dünyadaki tarihi çok eski olsa Koçluk mesleğinin ortaya çıkışı 1990`ların başına denk gelir. Türkiye’de ise 2000`li yılların başından beri var olsa da bir meslek olarak tanınması ve resmiyet kazanması 2013 yılında mesleki yeterlilik kurulunun ilgili standartları belirlemesiyle olmuştur. Her meslekte olduğu gibi iyisi ve kötüsü, anlayanı anlamayanı, iyiye kullananı veya kötüye kullananı vardır ki bu şüphesiz insanın olduğu her yerde kaçınılmaz olan bir durum... Ancak iyi olanı bulmak ve peşini bırakmamak öğrenme yolculuğunda hepimizin görevi. İşte bu fikirle yola çıkarak İz Koç`luğu kurucusu, eğitimci Elgiz Henden`e öğretmenlerin koçluk becerilerinden yararlanmalarını neden önemsediğini sorduk. Bakın neler diyor uzmanımız;

"Dünyadaki pek çok yenilikten öncelikle öğretmenlerin haberdar olması ve içlerinden uygulayabileceklerini yaşamlarına mesleklerine aktarması gerekir, zira gelecek nesilleri biz öğretmenler yetiştiriyoruz. Aslında son yıllarda kimin kimin yetiştirdiği biraz karışık olsa da “Bilenin sorumluluğudur yapmak” ister öğretmen, ister öğrenci olsun adı... Öğrenme ve yaşam becerileri geliştirmede yeni bir yaklaşım olan koçluk kısa sürede sonuçlara ulaşması nedeniyle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerin, öğrenme yolundaki yeni tercihi oluyor. Kısa sürede sonuçlara ulaşmasının en büyük nedeni öğrencideki kaynakları da öğrenme sürecine dahil etmesi. Uzmanlara göre öğrenci, öğrenme ve koçluk sürecinde en aktif olan. Öğretmenin rolüyse öğrenmeye koçluk etmek, koçluk becerilerini kullanarak öğrenmeye liderlik etmek."

Elgiz Henden tarafılan hazırlanan “Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri” programında öğrencilerin başarısını desteklemek için öğretmenlerin mesleki yaşamlarında koçluk becerilerini kullanarak, deneyimsel öğrenme yoluyla öğretmenlerin yeterliliğini ve güvenini arttırılması hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda okul ve sınıf, öğrencinin gelişimini destekleyen öğretmen ve öğrenci arasında kurulan güç birliğinden oluşan bir öğrenme ortamı.

Eğer sizler de; dinlemek, nasıl dinlediğinizi dinlemek, soru  sormak, soruları neden sorduğunuzu sormak, emir vermekten kaçınmak, direkt İletişim kurmak, geri bildirim vermek ve almak, amaç / hedef belirlemek ,hedef uyumlu davranışlar geliştirmek gibi koçluk becerilerini katmak isteyen öğretmenlerden iseniz İz Koçluk`un Ekim Ayındaki programına göz atmanızı öneririz...

 

Bu yazıya verdikleri destek için "İZ KOÇLUK" a teşekkür ederiz...

 


 

Eklenme Tarihi: 08:53 11-10-2018
İz Koçluk Elgiz Henden Öğretmen Koç