Endüstri 4.0 ve Gelecek!

Dünya, bilinen tarihine ışık tutacak yepyeni bir devrim olan Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarını belirlerken, bu ihtiyaçlara göre değişim ve gelişim gösteriyor. Günümüze kadar tüm araç-gereç ve teknolojileri hep sahip olduğu kas gücünü daha verimli kullanmak üzere geliştiren insanlar, tarihte ilk defa kendi kas gücüne gerek kalmadan hatta insan kas gücünü işlevsiz kılan teknolojiler geliştirmeye ve bunları hayatın her noktasına entegre etmeye başlıyor.

 

 Yeni Çağın Yabancı Dil Becerisi: Makinelere Emir Verebilmek! 

Ülkemizde kodlama, 3D tasarım ve elektronik/robotik tasarım gibi “bilişimle üretim” becerilerinin erken yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekiliyor artık. Değişik AR-GE çalışmalarıyla çocuklarımıza yeni çağın yabancı dil becerisi kazandırılıyor. Bu yeni yabancı dil çocuklara “makinelerle iletişim kurma” ve “makinelere emir verme” gücünü verirken, bu yeni dil becerisinin diğer dillerden en önemli farkı ise matematik, fen (fizik, kimya, biyoloji), görsel sanatlar vb. diğer alanlarla desteklenmesi ve ilişkilendirilmesi olarak görülüyor. Bilgisayarlara, akıllı cihazlara veya robotlara ne yapacaklarını söyleyecekleri üretim sürecinde her türlü hesaplama, planlama ve analiz çalışması için farklı bilgi alanlarına ihtiyaç duyacak olan çocuklar, bu yeni dili öğrenerek bir adım öne geçiyor. Bu durumun farkında olan birçok ülke, çocukların yeni dönemin yabancı dili olarak görülen kodlama ve algoritmik düşünme becerisini kazanabilmeleri için çeşitli yöntemler geliştiriyor. İlkokul/ortaokul müfredatına eklenen kodlama dersi, ünlü simaların katıldığı ulusal kodlama şenlikleri ve robot tasarım/kodlama yarışmaları gibi onlarca farklı etkinliği organize eden ülkeler, 10-15 yıl içerisinde sosyal hayatta ve iş dünyasında yer alacak bugünün çocuklarının, kodlamayı temel bir araç olarak kullanmaya başlamasını sağlıyor.

Peki, neden çocuklar bu yeni becerilere ihtiyaç duyacaklar?

Jeremy Rifkin “Üçüncü Sanayi Devrimi” adlı kitabında, önümüzdeki 20-30 yılda enerji üretiminin bireyselleşeceğinden bahsediyor. Bunun sebebi olarak da geçen 120 yılda petrol ve doğalgaz benzeri kaynaklar belli bölgelerde belli güç odaklarının elindeyken, güneş ve rüzgârın dünyanın her yerinde enerji üretimine fırsat vermesini gösteriyor. Rifkin, gelişen cihazlarla beraber her evin ve her bahçenin bir enerji üretim merkezi hâline geleceğini ifade ediyor. Benzer şekilde, bugünlerde yoğun şekilde üç boyutlu (3D) yazıcıların “sanayi” kavramını bireyselleştirmesinden bahsediliyor.  Teknolojik olarak henüz çok yeni olsa dahi bugün evlere, ofislere kadar giren 3D yazıcılar sayesinde, yakın zamanda tasarlayabildiğimiz veya dijital tasarımına erişebildiğimiz sürece, tıptan uçak sanayisine, gıdadan otomobil sanayisine onlarca farklı sektörde birçok ihtiyaç, bir mağazaya gitmeye gerek kalmaksızın evlerde tarafımızdan üretilebilecek.  Bu doğrultuda bugün ilkokul ve ortaokulda okuyan çocukları 2025’den itibaren atılacakları iş dünyasında kötü sürprizler bekliyor olabilir. Yetişkinlerin geçmiş alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre eğittiği bugünün çocuklarının önümüzdeki yıllarda çok farklı bilgi ve beceri setlerine ihtiyaçları olacak. 

“Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile geleceğimize yön veriyor.” 

“Z Kuşağı Teknoloji Üretiyor”

“4. Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile geleceğimize yön veriyor. Özellikle Z kuşağı olarak bilinen yeni neslin, teknolojinin doğal bir parçası olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin öğrenme ve öğretim etkinliklerini bu platformlara taşıması da giderek önem kazanıyor. Yakın geleceğin iş dünyasının gerekliliği olan Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilecek teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmaz hale gelirken, problemleri doğru tanımlayacak (eleştirel  düşünme),  çözümü için yenilikçi  fikirler üretecek  (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilecek (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin  yetiştirilmesi büyük önem taşıyor.

Dünyada neler oluyor?

Mevcut ilk, orta ve lise kademelerinde okuyan öğrencilerinin bilişimle üretim yönünde bilgi ve beceri kazanması dünyadaki büyük değişimin farkında olan bütün ülkelerin öncelikleri arasında yer alıyor. Uluslararası First Lego League (FLL) ve Destination Imagination benzeri yarışmalarla çocukların hayallerini hayata geçirebilecekleri üretim becerilerini sergilemeleri hedeflenirken, birçok ülke özellikle son 5 yıldır kodlamayı yeni nesiller için yeni temel becerilerden birisi olarak ilkokuldan itibaren zorunlu ders hâline getiriyor. Bunun yanında toplumda bu yönde farkındalık kazandırmak için ABD’de milyonlarca çocuğun katıldığı Hour of Code ve Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde Code Week EU etkinlikleri her sene sonbahar aylarında gerçekleştiriliyor. 5 yıl öncesine kadar ABD’de sadece 13 eyalette kodlama ilkokul ve ortaokulda zorunluyken bugün tüm ülkede zorunlu hâle getirilmiş durumda. Avrupa Birliği, üye tüm ülkeleri kodlamayı ilkokuldan itibaren zorunlu hâle getirmeleri için teşvik ediyor. Benzer şekilde Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkeleri de kodlamayı yeni nesiller için temel becerilerden birisi olarak konumlandırarak bu yönde yoğun eğitim programları uyguluyor.

 

Değişen dünyanın yeni terimi olan Endüstri 4.0’ın unsurlarını eğitim sistemine dâhil eden Mektebim, Yenilikçi Eğitim Programı ile öğrencilerini hayata hazırlıyor.

Dünyadaki dönüşüm, iş hayatından sosyal hayata, eğitimden sağlığa, yaşamın her alanına derinden etki ederek yön veriyor. Küresel çapta eğitime yön verme vizyonuna sahip Mektebim, 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için okul öncesinde “Kritik Düşünme Becerileri, M+ Station, İnovasyon” derslerini, ilkokulda “Finansal Okuryazarlık, Küresel Farkındalık, Kodlama” derslerini, ortaokulda “STEM, 3D ve Kodlama Uygulamaları” derslerini, lisede ise “Kodlama ve M-Lead” derslerini uygulayarak çocukların eleştirel, yaratıcı, analitik, bilimsel düşünce becerisini geliştirmelerini ve yeni dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetişmelerini sağlıyor.

Ülkemizde kodlama, 3D tasarım ve elektronik/robotik tasarım gibi “bilişimle üretim” becerilerinin erken yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken ve yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile on binlerce çocuğa bu alanlarda farkındalık, bilgi ve beceri kazandıran Bilişim Garaj Akademisi (BGA) ile iş birliği yapan Mektebim bu iş birliği ile öğrencilerine yeni çağın yabancı dil becerisini de kazandırıyor.

“Geleceği Kodluyoruz”

Yaratıcı düşünme, yenilenme, analitik düşünme, algoritmik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi okuryazarlığı, girişimcilik, liderlik, sosyal beceriler, kültürler arası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan tüm becerilerin, gerekli bilgi ve tecrübenin kazanılması için eğitim öğretim süreçlerine Endüstri 4.0 yaklaşımını entegre eden Mektebim; Kodlama ve E-Stem dersleriyle çocukların erken yaşta kodlama mantığını öğrenebilmelerini, tasarım odaklı düşünme, sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünme, problemleri öngörerek çözümler üretebilmelerini sağlıyor. Kodlamanın temelini oluşturan algoritmik düşünme becerisini yaşamın her alanında kullanabilen öğrenciler, makine ve elektronik süreçlerin çalışma mantığını anlama, üretme ve girişimcilik becerilerini kazanıyor.

3D Yazıcı ile Hayalden Ürüne…

Eklemeli üretim için Kodlama dersleriyle birlikte Artırılmış Gerçeklilik uygulamaları gerçekleştiren öğrenciler, Mektebim’in tüm kampüslerinde bulunan Artırılmış Gerçeklik gözlüklerini kullanarak, yaşayarak öğreniyor. E-STEM derslerini “Hayal et-Tasarla-Üret” mottosuyla uygulayan öğrenciler 3D yazıcıları kullanarak tasarladıkları ürünleri somutlaştırabiliyor. Tasarımları ürüne dönüştüren ve Mektebim’in her kampüsünde bulunan 3D yazıcılar ile çalışma imkânı bulan öğrenciler teknolojinin tüm evrelerini gözlemleme şansı elde ediyor. Endüstri 4.0’ın veri-analiz, yazılımların yatay ve dikey entegrasyonu, bulut, simülasyon ve akıllı robotlar kısmında ise ile iş ortaklığı gerçekleştiren Mektebim, öğrencilerin kodlama derslerinde karmaşık problemlerin çözümlerini yapmaları ve sistematik düşünme becerilerini geliştirmeleri için imkân sağlıyor.

Gelecek İnovasyonda…

Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması olarak görülen inovasyon, Mektebim’de okul öncesinden liseye kadar her kademede yer alıyor. “İnovasyon saatleri” ile çocukların farklı bakış açıları edinmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve yenileşimci (inovatif) düşüncelerini aktarabilecekleri, somutlaştırabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam ve zaman dilimi yaratmak için okul öncesinde başlayan uygulama, Bütünsel Eğitim Modeli içerisinde tüm kademelerde uygulanıyor.

Finansal Okuryazarlık ile “Geleceğim Güvende”

Para kullanımı ve yönetimine ilişkin bilinçli ve etkili karar verebilmek adına gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla okul öncesinden liseye kadar her kademede uygulanan Mektebim, finansal eğitim ile öğrencilerini okuryazar yaparak doğru finansal kararlar vermelerini amaçlıyor. Çocukların güvenli bir geleceğe sahip olabilmeleri, bireysel bağımsızlıklarını kazanabilmeleri ve topluma fayda sağlayabilmeleri adına finansal bilgileri okul öncesinden liseye kadar eğitim öğretim programına dâhil eden Mektebim, öğrencilerin temel olarak istek ve ihtiyacın ne olduğu ve gerektiğinde hangisini tercih etmeleri gerektiği konusunda rehberlik ediyor.

“Ben Dünyanın, Dünya da Benim Farkımda” 

Gelişen dünya toplumuyla özdeşleşen ve eylemleriyle bu toplumun inşasına katkıda bulunan öğrenciler yetiştirmek amacıyla ilkokul 2. sınıfta 2. yabancı dil eğitimine başlayan, 3. ve 4. sınıfta devam eden tüm öğrencilere Küresel Farkındalık eğitimi veren Mektebim; daha barışçıl, dünyanın sorunlarını anlayan ve bunlara çözümler üretebilen, yaşadığı gezegeni tanıyan kuşaklar yetiştiriyor. 

Küresel Farkındalık eğitimi ile öğrenci;

*Kendini tanır ve dünya için önemini bilir.

*Yaşadığı coğrafyayı, kültürünü, önemli sanatçılarını ve düşünürlerini, miraslarını bilir.

*Yaşadığı coğrafyanın dünyanın neresinde olduğunu ve etrafı ile ilişkilerini bilir.

Ülkeleri, bu ülkelerin dillerini, yemeklerini, önemli yapılarını bilir, dünyayı etkileyen sanatçılarını, sporcularını tanır.

*Sürdürülebilir bir yaşam için sorumluluklarını fark eder, çevreye, canlılara neden önem vermesi gerektiğini bilir.

 *Kültürel ve sosyal olarak küresel dünyaya bağlanabilmek için gerekli anlayışı geliştirir.

 *Sosyal adalet, insan hakları, çevrecilik, eşitlik, barış,  güvenlik gibi küresel yaşamın gerekliliği olan kavramları öğrenir.

“M + Station ile Dünyaya Farklı Bakın”

Çocukların, değişen ve gelişen dünyada yer edinebilmeleri, yenilik ve çözüm üretme kapasitelerinin gelişebilmesi için okul öncesinden ilkokul 4. sınıfa kadar uygulanan M+Station eğitimi, öğrencilerin farklı düşünebilmelerini ve farklı çözümler üretebilmelerini sağlıyor. Zihnin, mantığın, bilişsel kapasitenin ve akıl yürütmenin geliştirilebilmesi amacıyla eğitim Yenilikçi Eğitim Programı’na M+Station’u dâhil eden Mektebim, uygulama ile öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanımasını ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesini, hızlı ve doğru karar verebilmesin, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesini ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesini amaçlıyor. 

“Kariyer Yoluna İlk Adım, M-LEAD”

Mektebim’in lise kademesine devam eden öğrenciler için uygulamaya başladığı, yenilikçi, girişimci ve dünya vatandaşı olma bilinci yüksek bireyler olarak kariyerlerine yön vermelerini amaçlayan eğitim modeli M-Lead; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için İş Dünyası, Girişimcilik, İnovasyon ve Kariyer üzerine projeler ve saha çalışmaları gerçekleştirmelerine imkânı sağlıyor. Akademik farklılaşma, sosyal ve iletişimsel beceriler geliştirme, toplumsal duyarlılık yaratma, uluslararası duyarlılık, yabancı dilde iletişim ve kariyer yolunu belirlemede bilinçlilik imkânı sağlayan M-Lead, öğrenciye bilgi, beceri ve anlama yetisi vererek yükseköğrenim programlarında ve profesyonel hayatta başarıya destek oluyor.

Bu yazı "MEKTEBİM" tarafından desteklenmektedir.

 


 

Eklenme Tarihi: 09:50 01-08-2018