ERG'den yeni bir proje: Eğitim 360°

Eğitimde yapısal dönüşüm için nitelikli veri üretme ve ürettiği verinin ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması hedefiyle çalışan ERG’nin yeni çalışması Eğitim 360°, kurumun eğitime ilişkin derlediği tüm verilerin herkes tarafından kullanılmasını, hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlamak için Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirildi.

ERG, bu önemli çalışmasında, derlediği verileri Eğitim 360° üzerinde düzenli olarak güncelleyerek eğitimdeki gelişmelerin izlenebildiği bir kaynak olarak sunuyor.

Eğitime dair kapsamlı veriler içeren sitenin içindeki altı ana bölümde, verilerin grafik ve tablo görünümlerine ulaşılabiliyor, veriler Excel tablosu olarak indirilebiliyor hatta sosyal medyada paylaşılabiliyor. Ayrıca her bir veriye dair detaylı açıklama grafiklerin altında yer alacak şekilde de sunulmuş.

Konuyla ilşkin "Eğitim ve Eğitim"e görüş bildiren ERG ekibi “Bu site sayesinde verileri daha erişilebilir, kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir kılmak istiyoruz.” dedi.

ERG Araştırmacılarından Yeliz Düşkün çalışmanın amacıyla ilgili “Verilerin farklı formatlarda kullanılabilir olmasını çok önemsiyoruz.” diyor ve ekliyor; “İstiyoruz ki bir gazeteci de, eğitimci de verileri süzebilsin, grafikler oluşturabilsin. Dilerse sosyal medyada, dilerse akademik makalesinde kullanabilsin.” Sitede çift yönlü veri akışı olmasını da planladıklarını belirten Düşkün “Eğitim 360°`ye gelecekte eğitimcilerin de verilerini entegre edebilmesini istiyoruz” dedi. 

Eğitim 360° veri sitesi üzerinde yer alan eğitime dair kapsamlı veriler şu altı ana başlıkta özetleniyor:

Eğitimin finansmanı bölümünde, özel öğretimin payına, eğitime ayrılan kamu kaynaklarına ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin veriler yer alıyor.

Eğitime erişim ve öğrenci bölümünde, okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde okullulaşma oranları, okulöncesi öğrencilerin kurumlara göre dağılımı ve özel eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısına ilişkin veriler bulunuyor.

Öğretmenler ve öğrenme süreçleri bölümünde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen atamalarının alanlara göre dağılımına ilişkin veriler sunuyor.

Eğitimin içeriği bölümünde,  örgün ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı ve açık liseye devam eden ortaöğretim öğrencilerininoranına ilişkin veriler yer alıyor.

Eğitim ortamları bölümünde, derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin veriler bulunabiliyor.

Eğitimin çıktıları bölümünde, PIAAC ve PISA testlerinde ve eğitim hizmetlerinden memnuniyete ilişkin veriler yer buluyor.

ERG tarafından derlenerek bu sitede paylaşılan veriler, eğitim sistemindeki gerçeklerin bir yansıması olacak. ERG’nin hayaliyse bu gerçeklerin eğitimde dönüşüm için eğitim camiasına bir temel sağlaması...


 

Eklenme Tarihi: 12:31 27-04-2017
Eğitim 360° ERG Eğitim Veri Analiz Araştırma