Dokunarak Öğreniyorum Projesi Hayata Geçiyor

 

 

Altı Nokta Körler Vakfı, Engelsiz Erişim Derneği ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından yürütülen ve Lahey Clinic Foundation tarafından fon sağlanan Dokunarak Öğreniyorum Projesi, yenilikçi bir proje olarak hazırlandı. Proje, görme engelli çocukların erken dönemde dokunsal algılarının geliştirilmesi amacıyla, çocukların dokunsal materyal yoğunluğundan en iyi biçimde yararlanabilmelerini amaçlıyor.

 Görme Engelli Bireyler Erken Dönemde Eğitim Aldıklarında Çok Daha Fazla Yetiye Sahip Olabiliyor. 
Görme engelli birey için, dokunma duyusu dünyayı algılamakta önemli bir veri kaynağıdır ve dokunma duyusunun kullanımının, tüm insanlarda beynin görme merkezi olan oksipital lopu aktifleştirdiği kanıtlanmıştır. Araştırmalar ve örnekler gerekli altyapı ve eğitim sağlandığında görme engelli bireylerin dokunsal yetilerini kullanarak en karmaşık görsel performansları (matematik, geometri ve harita okuma gibi) bile rahatlıkla yerine getirebileceğini gösteriyor. 

Günümüz teknolojileri ile çok daha kolay ve ulaşılabilir biçimde dokunsal materyal sağlayabilecek birçok prototip geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Morphing Braille Tablet ve TPad Phone adı verilen cihazlar, ekranları görsel imgeleri hissedilebilir hale getirecek bir teknolojiyle üretildi ve önümüzdeki yıllarda hissedilebilir görsel imgelerin hayatımızda çok daha fazla yer alacağının ipuçlarını veriyorlar.

Görme Engelli Bireyler, 3 Boyutlu Nesnelerin 2 Boyutlu Karşılıkları Olduğunu Öğrendiğinde Eğitim ve Kariyer Alanında Daha Fazla Kendilerini Geliştirebiliyorlar. 
Beynin görme merkezinin dokunsal verileri daha iyi işleyebilmesi için, erken yaşta belirli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Görme engelli bireylerin, bu alanda karşılaştığı en temel sorun, üç boyutlu bir cismin iki boyutlu bir düzlem üzerinde nasıl temsil edildiğini bilmelerindeki güçlüktür. Geliştirilen özel eğitim teknikleriyle, 3 boyutlu bir nesnenin iki boyutlu düzlemde nasıl görüneceğini görme engelli çocuklara erken yaşlardan itibaren öğretmek sayısız faydalar sağlıyor. Bu beceri kazandırıldığında, görme engelli bireyler zihinsel olarak üç boyutlu bir şekli iki boyuta, sonrasında da iki boyutlu bir şekli üç boyuta dönüştürebiliyorlar. Bunu yapabildiklerinde kendileri açısından çok daha çeşitli alanlarda eğitim ve kariyerlerini gerçekleştirme olasılıkları artıyor.

Ocak 2017 tarihinde başlayan “Dokunarak Öğreniyorum Projesi” sürecinde, bu alanda dünyada yapılan çalışmalar incelendi, elde edilen veriler yapılan bir çalıştay ile sahada çalışan akademisyenler ve eğitimcilerle paylaşıldı ve görüşleri alındı. Gelecekte, yeni nesil teknolojilerin desteği ve çeşitli eğitim yöntemleri ile görme engelli bireylerin mimarlık gibi alanlarda dahi meslek sahibi olabilecekleri düşüncesi ile yapılan proje alana katkı sağlamayı hedefliyor.

 

 


 

Eklenme Tarihi: 12:01 05-04-2017
Öğrenme Çocuk Engelli Görme Özürlü