Darüşşafaka notunu yükseltti 

Zirveye bir adım kaldı… İlk kez 2013’te kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak, yönetiminin şeffaflığını, hesap verilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgelemeyi amaçlayan Darüşşafaka Cemiyeti’nin her yıl istikrarla artan notu 2017’de 9,43’e yükseldi.

Kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak, sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, başlangıç notu olan 8,4’ü beş yıl içinde 9.43’e yükseltmeyi başardı. 

Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve yine aynı düzenleyici kuruluşça onaylanan ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi’ne uygun olarak yapılan değerlendirmede Darüşşafaka Cemiyeti, bu kez 10 üzerinden 9,43 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 üzerinden 8,4; 2014 yılında 8,64; 2015 yılında 9,08 ve 2016 yılında 9,29 puan almıştı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, "Cemiyetimizin tüm faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Darüşşafaka, 154 yıldır aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Cemiyetimizin bugün aldığı 9,43 notu, bu anlayışın bir sonucudur. Mükemmele yaklaştık, bu hedefe ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. 

Darüşşafaka’nın derecelendirme puanı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlandığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini ifade ediyor, kurumun güvenilirliğine katkı sağlıyor. Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 302 kriterin detaylı ve Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları” için hazırladığı metodolojisine uygun yapılıyor.

Darüşşafaka hakkında:

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana varlığını bağışlarla sürdüren Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen bine yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 9 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı, kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact’in de üyesidir. Cemiyet, ilk kez 2013’te bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olmuş, üç yıl önce 10 üzerinden 8,4 olan notunu 2016 yılında 9,29`a, 2017’de 9,43’e yükseltmiştir.

 


 

Eklenme Tarihi: 17:33 23-03-2017
Darüşşafaka eğitim öğretim sınav