Akıllı Cihaz Tasarlayan Gençler Yarışıyor

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Girişimci Öğrenciler Akıllı Cihaz Tasarlıyor” yarışması 17 Ocak`ta Ankara CerModern Modern Sanatlar Merkezi’nde başlıyor...

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde hayata geçirilen projede, üçer kişilik ortaokul ve lise öğrenci gruplarından oluşan 72 takım Aralık ayı içinde 3 boyutlu tasarım ve baskı, kodlama ve robotik alanlarında yüz yüze eğitim gördü. Bu eğitimin ardından öğrenciler, üç boyutlu tasarım ve robotik kodlama bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere uzaktan eğitim müfredatına tabi tutuldular. Takımlar şimdi de 17 ve 18 Ocak`ta edindikleri bilgi ve becerileri sergileyecekler.

“Sistematik düşünme becerisi kazandırmak istiyoruz”

Projeyle ilgili olarak Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, dünya ile rekabet edebilecek, daha güçlü bir Ankara için yola çıkan Ankara Kalkınma Ajansı’nın, hayatın akışında ortaya çıkan sorunları algılamaya ve bu sorunlara yenilikçi çözümler üretmeye çalışan yeni nesillere bu yolda rehberlik etmeyi amaçladığını belirtiyor. Yarışmayla ilgili açıklama yapan Şayık ”Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin, akıllı cihazların çalışma mantığını kavraması, hayal ettiklerini tasarlamanın imkânsız olmadığını görmeleri, tasarladıkları ürünleri kodlayarak yönetebileceklerini, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojinin doğru kullanımı ile geleceğe yön verebilecek yenilikçi nesiller olabileceklerinin farkına varmaları hedeflenmektedir.” dedi.

Şayık ayrıca “Proje sonucunda öğrencilerin her birisinin kod yazan veya 3 boyutlu ürün geliştiren ya da akıllı cihazlar üzerinde çalışan bireyler olmasını arzulamıyoruz. Asıl arzumuz, genç neslin sistematik düşünme becerisini kazanmış, yenilikçi yaklaşımlar sergileyebilecek, hayatın her alanında girişimci ruhlarıyla adım atacak bireyler olmalarına katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

216 öğrenci yarışacak...

Ankara Kalkınma Ajansı’nın, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve TechAnkara Proje Pazarı 2014 finalistlerinden Bilişim Garaj Akademisi katkıları ile düzenlediği organizasyona, Ankara’daki ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 216 öğrenci katılıyor. Öğrenciler etkinlik kapsamında üç boyutlu tasarım kabiliyetleriyle tasarlayacakları ürünlerini, yine üç boyutlu yazıcılarla bastıracak, ardından robotik kitleri kodlayarak akıllı cihaz fikirlerini hayata geçirecekler.

Kod yazabilen öğrenceleri nasıl bir gelecek bekliyor?

Proje paydaşlarından olan Bilişim Garaj Akademisi`nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Doç. Dr. Selçuk Özdemir`e bu soruyu sorduk. Özdemir şunları söyledi;

"Aslında durum çocuklarımızın sadece kod yazabilmesinden ziyade bilişimin tüm üretim araçlarını kullanabilme becerisine sahip olmaları... `Sanayi Çağı` ihtiyaçlarına göre biçimlenen mevcut eğitim sistemi, önceliğin üretimde/tasarımda olduğu Tasarım Çağı ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Ülkemizde var olan sanayi/hizmet sektörlerinin, Ar-Ge’ye dayalı yeni ürün veya hizmet üretiminden çok, zaten tasarlanmış/üretilmiş ürün veya hizmetin çoğaltılmasına/sunulmasına/kullanılmasına dayalı olması, Tasarım Çağı’nda işbaşı yapacak olan mevcut 7-16 yaş arası nesillerin ekonomi dünyasına katılmasında zorluk çekmelerine neden olacak.

Eğitim sistemimizin kademelerinde, bilişimin üretim ve katma değer oluşturma boyutu yeni nesillere maalesef kazandırılamıyor. Fakat çocukların erken yaşta akıllı telefon veya tablet PC’lerde yüklü uygulamaları kolaylıkla kullanabiliyor olması, eğitimcilerde ve ebeveynlerde `Çocuklar bu konuda zaten oldukça iyi, ayrıca eğitime gerek yok` algısı oluştururuyor. Buna karşılık, özellikle gelişmiş ülkeler, akıllı cihazların, 3D yazıcıların, sürücüsüz hava ve kara araçlarının hızla yayıldığı ve geliştiği dünyada yeni nesillerin `kendi işlerini icat edebilecekleri` becerilere sahip olması yönünde yüksek enerji harcıyor. Bu sebeple çocuklarımızın erken yaşlarda bilişimle üretim becerilerine sahip olmaları; hayal ettiklerini, düşündüklerini hayata geçirebilecekleri `zihinsel alet kutularına` sahip olmaları ve ileride yok olabilme ihtimali yüksek ya da tamamen değişecek olan mesleklere karşın kendi işini icat edebilme yeteneğine sahip olmaları anlamına geliyor."

"Nihai hedef, ülkemizde inovasyon iklimi oluşmasına katkı sağlamak"

Bilişim Garaj Akademisi Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Zerrin Topal`a bu tip yarışma ve etkinliklerin Bilişim Garaj Akademisi açısından önemini ve projenin hedeflerini sorduk. Topal sorumuza şu cümleleriyle açıklık getirdi;

"Bilişim Garaj Akademisi eğitimlerine katılan bir çocuk, bilgisayar programlama, robot tasarım, web tasarımı ve 3D tasarım öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen çok temel bilgi ve becerilere de sahip oluyor. Bu anlamda Bilişim Garaj Akademisi, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı hedefliyor.

HacKIDhon öğrencilere, ortaokulda 5., 6. ve 7. sınıf, lisede 9. ve 10. sınıf olmak üzere kendi yaş gruplarında üçer kişilik takımlar halinde katılıp, donanımsal ve/veya yazılımsal bilişim araçlarını kullanarak verilen bir problem durumuna uygun çözümler geliştirebileceği bir yarışma ortamı sunacak. 80 ortaokul ve liseden toplam 220 öğrencimiz, İnsanların yaşamlarını kolaylaştıracak akıllı cihaz tasarımı ve kodlaması yapmalarını gerektirecek bir tema üzerinde çalışacaklar ve çözümler oluşturacak.

Benzer şekilde, son yıllarda, gençlerin bilgisayar, internet ve/veya mobil cihazlarla iş yapma ve değer yaratma becerilerini sergilemek üzere, büyük bilişim firmaları, bankalar ve havayolu firmaları tarafından farklı ülkelerde bir veya iki gün süren “Hackathon” adlı kodlama yarışmaları düzenleniyor. “Hack” (Açık kaynak kodlu) ve “athon” (marathon kelimesinden alınma) hecelerinden türetilmiş bir kelime olan Hackathon’lara bireysel ve/veya takım halinde katılanlar, sınırlı süre içerisinde verilen bir soruna veya duruma çözüm oluşturacak kodlar yazarak uygulamalar geliştiriyorlar.

Bilişim Garaj Akademisi’nin, okullarda öğrencileriyle yaptığı bu tür etkinliklerin ardından özellikle öğretmenler ve velilerden aldığı çok olumlu eleştiriler ve yorumlar bir anlamda, hacKIDhon kavramının doğmasını sağlayan kıvılcımı oluşturdu. Geçen yıl ilkini yine Ankara Kalkınma Ajansi ile birlikte yaptığımız HacKidhon turnuvalarımız her geçen yıl daha büyük öğrenci kitlelerine başarı ile ulaşıyor. Turnuvaların nihai hedefi, ülkemizde inovasyon iklimi oluşmasına katkı sağlamak..."  


 

Eklenme Tarihi: 20:37 16-01-2017
Bilişim Kodlama Eğitim Hackidhon