Okul öncesinde eğitim harcamaları arttı

Türkiye’de eğitim harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre %12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL oldu. 2015 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri %31,0 ile okulöncesi, %24,6 ile ortaöğretim oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin "Eğitim Harcamaları İstatistikleri"ni açıkladı. Örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içeren eğitim harcamaları sadece örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içermekte olup diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamıyor.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 12.2 artışla 135 milyar 22 milyon lira olarak gerçekleşti.


Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %5,8 oldu

Ülkemizde eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılında %5,9 iken, 2015 yılında %5,8 oldu. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2015 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 12 bin 259 TL ile yükseköğretim oldu. Toplam harcamaların en büyük kısmı yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilmekle birlikte, devlet kurumlarınca yapılan harcamaların %29,5’ini (26 milyar 176 milyon TL) ilkokul, %28,4’ünü (25 milyar 223 milyon TL) yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise %47,2’si (10 milyar 299 milyon TL) ortaöğretime, %40’ı (8 milyar 727 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi okulöncesi oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %12,0 arttı. Eğitim harcamalarının 2015 yılında 2014 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise %25,4 ile okulöncesi oldu. Bunu %22,7 ile ortaokul takip etti.
 
Eğitim harcamalarının %74,3’ü devlet tarafından finanse edildi

Türkiye’de 2015 yılında yapılan eğitim harcamalarının %74,3’ü devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %18,7 oldu.

Öğrenci başına eğitim harcaması 6 bin 472 TL oldu

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2014 yılında 5 bin 778 TL olurken, 2015 yılında ise 6 bin 472 TL olarak gerçekleşti.


 

Eklenme Tarihi: 16:47 16-12-2016
Okul öncesi ilkokul ortaokul yükseköğretim TÜİK istatistik gelir