“Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırma sonuçları açıklanıyor

Eğitim Reformu Girişimi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ortak çalışması olan "Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırması" sonuçları 12 Ekim Çarşamba günü yapılacak bir basın toplantısıyla paylaşılıyor... 

Türkiye’de ilköğretim çağındaki çocukların okul deneyimlerine odaklanan çalışmalar sınırlı sayıda. Bu çalışmalardan en önemlisi olarak göze çarpan “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırması, ERG ve TEGV’in ortak çalışması sonucunda 25 ilde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminde 4, 5 ve 7. sınıflarda okuyan toplam 2.072 çocukla gerçekleştirildi. 

Araştırma, ikili öğretim, eğitim ortamları, sosyal etkinlikler, okulda güven ortamı ve şiddet, akademik başarı ve derse katılım, eğitim ve gelecek algısı başlıklarında çocukların öznel deneyimlerine dayanan bulgular sunuyor. ERG ve TEGV bu araştırmayla, okul yaşamına ilişkin deneyimlerini çocukların kendi bakış açısıyla iletiyor.

Bu kapsamda, 12 Ekim Çarşamba günü ERG ve TEGV olarak birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında araştırmamızın sonuçlarını, politika önerilerini masaya yatırılacak.. 

Çocuklarımızın kişisel deneyimlerini kapsamlı bir şekilde anlatan ve değerlendiren bu önemli çalışmanın sonuçları ve raporu basın toplantısıyla kamuoyuna sunulacak.


 

Eklenme Tarihi: 18:34 06-10-2016
Eğitim Reformu Girişimi ERG Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırması