Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Program

  “Deha; yüzde bir esinlenme yüzde doksandokuz ise terlemedir.”

Thomas EDISON

 

Her çocuk özeldir, biriciktir. Güçlü ve güçsüz yanları ile potansiyelini gerçekleştirmek için doğal bir çaba içerisindedir. Bu doğal çabayı yönlendiren en etkin kurumlar ise okul ve ailedir.

Günümüzde okullar için önemli olan, bireylerin hızla değişen bilgileri öğrenip, öğrendikleri bu bilgileri gerçek yaşamlarında da kullanabilmeleri, sorun çözen, eleştirel bakış açısına sahip, empati yeteneği gelişmiş özgün bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için “Her çocuğun farklı öğrenme hızı, öğrenme potansiyeli ve öğrenme ihtiyacı vardır.” ilkesinden yola çıkarak bu bireysel farklılıklar doğrultusunda zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim-öğretim programlarına duyulan gereksinim artmıştır. Bu gereksinimi karşılanmayan çocukların öğrenmeye yönelik ilgi ve istekliliklerinin azaldığı, kendilerini gerçekleştirmeye yönelik motivasyonlarının düştüğü bilinmektedir.Hızlı öğrenen, farklı ilgi alanları ve öğrenme ihtiyaçlarıyla dikkat çeken öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her geçen gün yukarıda bahsi geçen programların artması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin yalnızca müfredatda yer alan konu ve kazanımları öğrenmelerinin yanı sıra onları sosyal, duygusal ve bilişsel olarak besleyecek, bakış açılarını değiştirecek, öğrenme ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak farklı ders ve atölye içeriklerinden oluşan programlar tasarlanmaktadır.

 Farklı içeriklere sahip bir programın var olması gerekliliği bilinciyle Özel  Nesibe Aydın Okullarında haftasonları farklı atölye ve içeriklere sahip bir program olan  Gelişim Bilim Programı (GBP) uygulamaktadır. Bu program farklı öğrenme hızları ve potansiyelleri olan öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel temellere dayanan zenginleştirilmiş eğitim fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerin güçlü yanlarını tanımlamak, bu öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olmak, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim olanakları sunarak öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini ve öğrenmelerinden doyum almalarını sağlamak, sadece öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan bir ortam değil, sosyal duygusal becerileri temelinde karakter gelişimine katkıda bulunmak amaçlarıyla hazırlanan programa Ankara da öğrenim gören tüm öğrencilerin katılabilmesi mümkündür.

Nesibe Aydın Okulları Ölçme Değerlendirme Uzmanı ve İlkokul Müdür Yardımcısı

Burçin ORÇAN

 


 

Eklenme Tarihi: 13:42 02-10-2016
Özel Yetenek Çocuk Eğitim