URAP'a Göre Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri

 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılından buyana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralamaktadır.

Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılmıştır. URAP’ın üniversitelerimiz için geliştirdiği bu sıralama sisteminin her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Üniversitelerimizin bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine inanıyoruz. Halen, üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır.

 

Geliştirdiğimiz sistem, üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de eleştiriye açık yönleri vardır. URAP laboratuvarında yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarına ve gelecek önerilere göre düzenlemeler yapılarak mevcut sıralama sistemi sürekli olarak geliştirilecektir

Üniversitelerimizin genel sıralamasında kullanılan 9 gösterge aşağıda verilmektedir; 

No

Gösterge

Amaç

Kaynak

Açıklama

Makale Sayısı

Araştırma

InCites2

2015 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı

Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

Araştırma

InCites2 veYÖK1

2015 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı / 2015-2016 yılı Öğretim Üyesi Sayısı

Atıf Sayısı

Araştırma

InCites2

2011-2015 yılları arasında alınan toplam atıf sayısı

Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı

Araştırma

InCites2 veYÖK1

2011-2015 yılları arasında alınan toplam atıf sayısı / 2015-2016 yılı Öğretim Üyesi Sayısı

Toplam Bilimsel Doküman Sayısı

Araştırma

InCites3

2011-2015 yılları arasında yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı

Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı

Araştırma

InCites2 ve YÖK1

2011-2015 yılları arasında yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı3 / 2015-2016 yılı Öğretim Üyesi Sayısı

2014-2015 Yılı Doktora Mezun Sayısı

Eğitim ve Araştırma

YÖK1

2014-2015 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı

Doktora Öğrenci Oranı

Eğitim ve Araştırma

YÖK1

2014-2015 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısı

Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Eğitim

YÖK1

2014-2015 Öğretim Yılı toplam öğrenci sayısı / 2015-2016 yılı Öğretim Üyesi Sayısı

1.  2015-2016 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi sayfasından (https://istatistik.yok.gov.tr/ ) alınmıştır. 
2. Thomson Reuters Scientific’in InCites veri tabanından alınmıştır.
3. Thomson Reuters Scientific’in InCites veri tabanından alınmıştır. Makale, kısa makale, yorum/tarama makalesi, konferans bildirisi, kitap özeti, editöryal mektup, şiir, edebiyat/sanat eleştirileri gibi basılmış çok sayıda yayın türünü içermektedir.   

Yukarıda verilen 1. , 3. ve 5. göstergelerin büyük üniversitelerin lehine olduğu düşünülebilir, ancak bu kurumların dünya bilimine daha çok katkı yaptıkları da bir gerçektir. Bu katkıları nedeniyle yüksek puan almaları doğaldır. Tablodaki 2. , 4. ve 6. göstergeler ise, üniversitelerin büyüklüğünden bağımsız olarak kişi başına üretkenliği ölçmektedir. Böylece büyük üniversiteler toplam çıktılarından, küçükler ise üretkenliklerinden dolayı yüksek puan alma şansına sahiptir. Performansın sürekliliği; 3.,4., 5. ve 6. göstergeler, güncelliği ise diğer göstergeler ile ölçülmektedir. Ayrıca SCI, SSCI ve AHCI endekslerine giren dergilerdeki makale sayıları az olan ancak konferans, kitap vb. ağırlıklı bilimsel çalışması olan üniversitelerin bu çabası da 5. ve 6. göstergelerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir. Sıralamada kullanılan dokuz gösterge eşit ağırlık yüzdelerine sahiptir. Her üniversitenin yayın sayısı, atıf sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi veriler için aldığı puanlara http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilir


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü`nde URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen bu çalışmamız Teknik Kurul ve Danışma Kurulunun ortak ürünüdür. Teknik Kurulumuzda görev yapan Prof. Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Canan Çilingir, Prof. Dr. Ayşen Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Murat Perit Çakır, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Dr. Serkan Alkan, Oğuzhan Alaşehir, Buket Aran, Murat Koçak, Fatih Ömrüuzun, İlker Koç ve Çağatay Taşcı ile Danışma Kurulumuzda yer alan Prof. Dr. Nusret Aras, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Ülkü Bayındır, Prof. Dr. Attila Aşkar ve Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz`a teşekkür ederiz.

Bu çalışmamızın Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında daha iyi yerlere çıkmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. 

Prof.Dr. Ural Akbulut
URAP Koordinatörü


 

Eklenme Tarihi: 22:56 10-09-2016
Urap Türkiye Üniversite eğitim öğretim