OECD Yetişkin Becerileri Araştırması Raporu Yayımlandı

OECD`nin Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC) kapsamında 2016 yılı "Yetişkin Becerileri Taraması Raporu" yayımlandı.

Rapor, 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarında yeterlik düzeylerini değerlendirmektedir. tedmem tarafından bu raporda sunulan veriler çerçevesinde Türkiye açısından temel bulguların ortaya konduğu ve bulgular üzerinden tartışmanın şekillendirildiği bir analiz raporu yayımlanmıştır. Raporun Türkiye özelinde öne çıkan bulguları ilişkin başlıklar aşağıdaki gibidir:

 

1. Yetişkinlerin Büyük Bir Kısmı Çağın Gerektirdiği Becerilerden Yoksun

 

2. Türkiye`de Eğitim Kademelerinin Beceri Kazandırmada Etkililiği Düşük

 

3. OECD Ülkeleri içinde Kadın ve Erkek Arasındaki En Büyük Beceri Farkı Türkiye`de

 

4. Yetişkinler Zorunlu Eğitimden Sonra Beceri Kazanamıyor

 

5. Yetişkinler İş Yerlerinde ve Günlük Hayatlarında Becerilerini Kullanamıyor

 

6. Daha Yüksek Eğitim ve Beceri Düzeyi İstihdam Statüsüne Etki Etmiyor

 

7. Türkiye Ekonomi Dışı Göstergelerde Genel Eğilimin Dışında Kalıyor

 

Rapor için tıklayınız.


 

Eklenme Tarihi: 11:37 04-09-2016
TEDMEM rapor araştırma