Sosyal devlet olmanın önemi ve toplumsal barış mesajı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği , Sosyal Hizmet Okulları Derneği, KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde VI.Sosyal Hizmet Eğitimi Çalıştayını temasıyla 3-4 Haziran 2016 Tarihinde Konya`da gerçekleştirildi. Dernekten yapılanm açıklamada Sosyal Devlet ve toplumsal barış mesajları vardı...

işte Sosyal Hizmet Okulları Derneği`den verilen mesajların detayları;

Sosyal Hizmet Okulları Derneği Olarak Toplumsal barışımızı, Demokratik ettik laik Cumhuriyetimizi hedefleyen darbe girişimini kınıyor lanetliyoruz ettik. Ülkemizin bir daha bu Tür tehditlerle karşılaşmamasını diliyoruz. Demokratik değerlerin yerleştiği, Toplumsal barışın ettik huzurun Tüm unsurlarıyla tesis edildiği Bir Türkiye`nin oluşturulması Için Tüm Bilgi A.Ş. becerimizi kullanmaya hazır olduğumuzu Belirtmek isteriz.

15 Temmuz gecesi Yaşanan trajik olayların Bize açıkça gösterdiği gibi sosyal devletilkelerinin hayata geçirilememesi yoksul , Ihtiyaç İçindeki bireylerin, özellikle Çocuklarındevletle aidiyet bağlarının Sağlıklı bır sekılde geçirilememesine Çeşitli terör odaklarının güdümüne girmelerine neden olmaktadır ettik. 15 Temmuz`dan itibaren dinlediğimiz itiraflar yoksul aile çocuklarının örgüt icine nasıl alındığını açıkça anlatmaktadır.

Bu nedenle Toplumsal barışın anahtarlarından birisi hak Temelli, kapsayıcı Bir Sosyal Hizmetler sisteminin oluşturulmasıdır.

Hizmet Uzmanları sosyal Toplumun vicdanı Olarak hareket etmekte ziyaretinde Diğer yardım edici meslek gruplarınızın ile Birlikte yoksullukla, ayrımcılıkla ettik onu türlü eşitsizlikle Mücadele etmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanları, çocuk İşçiler, Şiddet mağduru çocuklar, ebeveyn bakımından yoksun Çocuklar gibi korunma İhtiyacı İçindeki çocuklar, istismar mağduru kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, mülteciler gibi toplumdaki Tüm Savunmasız kisi A.Ş. Gruplar Için insan haklarının Temel ilke A.Ş. Standartları Çerçevesinde daha adil Bir toplum olusturmak Için çalışmaktadır.

Sosyal Hizmet Okulları Derneği`nin Amacı Ülkemizde Sosyal Hizmet eğitim öğretiminin sosyal adalet,, İnsan Hakları ettik, ortak ettik SORUMLULUK farklılıklara saygı temelinde Uluslararası Standartlar doğrultusunda Nitelik nicelik Yönünden geliştirilmesi yaygınlaştırılmasına Katkı sağlamaktır ettik ettik. Çünkü Nitelikli Sosyal Hizmet eğitiminin toplumdaki Savunmasız A.Ş. dezavantajlı gruplara Yönelik Nitelikli Ihtiyaç duyulan Hizmetler sunulmasının Öncelikli koşuludur ettik.

Sosyal Hizmet Okulları Derneği Olarak Ülkemizde Nitelikli Sosyal Hizmet Uzmanları Yetiştirmek istiyoruz.

Bu amaçla Sosyal Hizmet Okulları Derneği, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliğinde VI ettik. Sosyal Hizmet Eğitimi Çalıştayını temasıyla 3-4 Haziran 2016 Tarihinde Konya`da gerçekleştirdik "Sosyal Hizmet Eğitiminde Güncel Sorunlar Sosyal Hizmet Eğitiminin Geleceği A.Ş.". Çalıştay`a 22 Farklı üniversitenin Sosyal Hizmet 27 akademisyen, 1 emekli öğretim üyesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği`ni bölümünden temsilen 3 Sosyal Hizmet uzmanı A.Ş. 1 UNICEF temsilcisi olmak Üzere Toplam 32 kisi katılmıştır.

Çalıştayda; Sayıları oğlu yillarda hızla Artan Sosyal Hizmet lisans Programlarının Yeterli Akademik altyapı sağlanmadan açıldığı bu durumun Nitelikli / Mesleki nosyona Sahip Sosyal Hizmet Uzmanları yetişmesinin önündeki en Temel engel Olduğu Konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Çalıştayda ÖNE çıkan Bir Diğer konu imkb Ülkemizde on iki Farklı üniversitede var Olan Açıköğretim Fakültelerinde Yer alan Sosyal Hizmet bölümlerinde Sunulan egitimin Uluslararası standartlara açık bır sekılde Uygun olmamasıdır. Binlerce Öğrencinin eğitim Aldığı bu açık öğretim programlarında var Olan sorunlar orta ettik uzun vadede dezavantajlı kisi A.Ş. gruplara Yönelik hizmetlerin niteliğini Dogrudan etkileyecek Bir duruma İşaret etmektedir.

Sosyal Hizmet Okulları Derneği Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaşanan, Burada ifade edilen ettik edilmeyen sorunların çözümünü Sosyal Hizmet Eğitiminde Akreditasyonçalışmalarının başlatılmasında görmektedir. Yükseköğretim Kurumu`nun Desteği ettik gözetiminde Ülkemizde Uluslararası niteliklerde Bir Sosyal Hizmet eğitiminin yerleşmesi Için çalışmalarımıza hız vereceğimizi ifade etmek isteriz.

 


 

Eklenme Tarihi: 01:54 13-08-2016
Sosyal Hizmetler Derneği tolumsal Barış Mesaj