Eğitim-Bir-Sen Müfredat çalıştayı İstanbul'da yapıldı

Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum başkanlığında eğitim müfredat hazırlık çalıştayı 9 grup halinde 50 akademisyen ile İstanbul’da yapıldı.Çalıştayın açılışında konuşan Atilla Olçum, “Eğitim, bütün bir milleti, ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, eğitim sisteminin temel sorunlarına çözüm aramak ve bulmak konusunda çaba harcanmalı, sonuç alıcı adımlar atılmalıdır. Eğitimde temel meseleler çözülmediği takdirde, pansuman tedaviler mesabesinden öteye gitmeyen ve gitmeyecek olan önerilerin, bizi asıl amaca götürmediği anlaşılmıştır.

Baştan beri Milli Eğitim müfredatının, geciktirilmemesi gereken bir mesele olarak milli ruh, kültür ve hayatımıza uygun düzenlenmesi gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Fiziki imkânlar ve araçlar bakımından bariz iyileşmeler yaşanan eğitim sistemimiz, ruh ve felsefe olarak da milli dokumuza uygun bir mahiyete sahip olmalıdır. Vesayetçi, totaliter anlayışları muhafaza eden, değerlerimizle çatışan paradigmaların belirgin olduğu müfredat programları ile ideal birey ve nesil yetiştirmek zordur. Bugün yaşanan kimi sıkıntıların temelinde yatan sebebin başında da bu meselenin milli bünyemize uygun çözüme kavuşturulmaması gelmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak üzerimize düşeni yerine getirmek adına hazırlıklarımızı başlattık” şeklinde konuştu.

 

 

Farklılıklara saygılı müfredat olmalıdır

Eğitim ve öğretimin her kademesinde ideolojik endoktrinasyonun sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu düşünmeyi ve farklılıklara saygıyı, empatiyi hedefleyen bir müfredat değişikliğinin zorunlu olduğunu belirten Olçum,  şu şekilde konuştu: “Öğrencilerimizin, özgüvene sahip, dürüst ve güvenilir, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, inisiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve iş birliğine açık, toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının görüş ve düşüncelerine değer veren, toplumsal değerlerinin farkına varan ve buna sahip çıkan, doğal varlıklara ve çevreye karşı duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, en az iki dil yeterliliğine sahip insanlar olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın temel felsefesi olmalıdır.”

 

 

Eğitim ezbercilikten ve gereksiz bilgilerden kurtarılmalıdır

Olçum, Türkiye’de eğitimde birçok sorun bulunduğunu bunlardan en önemli ve belirleyici olanın müfredat olduğunu dile getirerek, “Eğitim sistemimizde müfredatla ilgili köklü çalışmalar yapılmadan eğitimin iyileştirilmesi mümkün değildir. Bina dışı tamam ama içinde eksiklikler var, müfredatımız gereksiz bilgilerle dolu. Bu gereksiz bilgiler nedeniyle eğitimde kaliteyi yakalamamız imkânsız. Müfredat değiştirilmeli, eğitim ezbercilikten ve gereksiz bilgilerden kurtarılmalıdır. Mevcut müfredattaki yoğunluk öğrenciyi boğmakta, yaratıcılıktan uzaklaştırmakta ve ezberciliği getirmektedir. Müfredatın acilen değiştirilmesi, hafifletilmesi; okuyan, araştıran bir öğrenci profilinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak hale getirilmesi, yeni eğitim sistemindeki reformun içeriğe de yansıtılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Türkiye genelinde 360 öğretmenle eş zamanlı olarak müfredat çalışmasının devam ettiğini ifade eden Atilla Olçum, müfredat ile ilgili hazırlıkların sona erdiğinde kapsamlı bir çalışmanın ortaya çıkacağını ve bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

 


 

Eklenme Tarihi: 09:31 06-07-2016
Eğitim Müfredat Çalıştay İstabul