Yeni bir dergi: Çocuk ve Medeniyet

Çocuk Vakfı` nın hazırladığı ve 6 ayda bir yayımlanacak disiplinler arası hakemli Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin (Ocak-Haziran 2016) ilk sayısı yayımlandı.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel anlayışa uygunluk içeren nitel ve nicel içerikli araştrımalara yer verecek. Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde aile-çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi içinde karşılaştırmalı çalışmalara; yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün bilimsel makalelere öncelik sağlanacak.

DERGİNİN YAYIMLANMA AMACI

Derginin amacı, “medeniyet düşüncesinden hareketle aile ve çocuğa dair tüm bileşenlere düşünce ve bilimsel açıdan katkı sağlanması” olarak belirlenmiş. Dergide şu konularda makalelerin yayımlanması amaçlanıyor: Aile, çocuk, toplum ve medeniyet; Aile ve çocuk sosyolojisi; Çocuk Hakları kültürü; Çocuk sağlığının sosyal boyutu; Çocuk eğitimi; Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi; Farklı gelişen çocukların eğitimi; Çocuk koruma ve sosyal destek çalışmaları; Çocuk Hukuku; Çocuk ve sanat eğitimi; Çocuk ve Bilim eğitimi; Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı; Okuma kültürü; Çocuk ve Etik; Çocuk ve Felsefe; Çocuk ve medya...

DERGİNİN EDİTÖRLERİ

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini Dr. Mehmet Palancı, Yazı İşleri Müdürlüğünü Memduh Cemil Şirin üstlendi. Aile ve Çocuk Sosyolojisi Prof. Dr. A. Korkut TunaAile, Çocuk, Toplum ve Medeniyet Doç. Dr. Ahmet AlbayrakÇocuk Hakları Kültürü Doç. Dr. Zihni MereyÇocuk Sağlığının Sosyal Boyutu Prof. Dr. Bumin DündarÇocuk Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı; Özel Yetenekli Çocukların EğitimiYrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Doç. Dr. Hasan Said TortopÇocuk Hukuku Memduh Cemil ŞirinÇocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Doç. Dr. Vefa TaşdelenYrd. Doç. Dr. Meral Kaya, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek; Çocuk, Medya ve Bilişim Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Adnan AltunYrd. Doç. Dr. Ebubekir Çakmak. 

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin tasarımı Salih Pulcu, uygulaması Recep Önder tarafından gerçekleştirildi. Derginin kapağında ise Ayşe Serra Tuğsuz’un 5,5 yaşındayken yaptığı resim yer alıyor.

BİRİNCİ SAYININ İÇERİĞİ

Derginin birinci sayısında 9 makale ve 1 tanıtım yazısı yer alıyor:

Çocuk ve Bilim Eğitimi/ Hakan Şevki Ayvacı, Özlem Yurt

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Mentorluk Programı: Uluslararası Bağlamda Bir İnceleme/ Faruk Levent

Çocuk Hukuku Ne Değildir?/ Memduh Cemil Şirin

Bebeklerde Uygulanan Geleneksel Yöntemler/ Zaynep Arabacı, Jülide Gülizar Yıldırım, Bumin Nuri Dündar, Zeynep Kadam

Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi/ Alev Girli, Semra Öztürk Özgönenel, Hatice Yıldırım Sarı, Esra Ardahan

Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarını Tanıma Düzeyleri/ Hatice Aydan, Işık Metinyurt, Hatice Yıldırım Sarı

Çocuk Edebiyatında Görsel Öğe/ Vefa Taşdelen

Çocuk Yazınında Umut ve Mutlu Son İlişkisi Üzerine Bir İnceleme/ Erhan Şen

Mehmet Âkif’in Safahat Adlı Eserinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Hikayeleştirilmesi/ Fahri Temizyürek, Hasan Basri Kansızoğlu

İlk sayıda ayrıca Türk Dili Dergisi’nin Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı ÜzerineOğuzhan Yılmaz’ın tanıtım yazısı da yer alıyor.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi www.cocukvakfi.org.tr ve http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden erişime açık olacak. Ayrıca bedeli karşılığı Çocuk Vakfı Basın ve Yayın Müşavirlik İşletmesi’nden de alınabilecek.  

İKİNCİ SAYI HAZIRLIĞI

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Temmuz-Aralık 2016 sayısı için 1 Ekim 2016tarihine kadar makale gönderilebilecek. 

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin medeniyet odaklı aile, çocuk ve toplum kavramının köklerini anlamaya katkı sağlamasını; çocuk sorunlarının bugünü ve geleceğine önerilerde bulunmasını; Türkiye ve Dünya çocuk gerçeğine ayrı bir soluk getirmesini diliyoruz.


 

Eklenme Tarihi: 13:03 05-06-2016
Dergi Çocuk ve Medeniyet Çocuk