Eğitimde Teknoloji Kullanmak Neden Önemli?

Eğitimde teknoloji kullanımını her fırsatta konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz... Bu vesileyle işte "Math Open Reference sitesinden günümüz teknoloji uygulamaları göz önüne alınarak Türkçeleştirilmiştir" diyen M. Kemak Pişkiner`in blogundan bu önemli yazıyı aynen paylaşıyoruz...

Okullar teknolojiyi neden istediklerini tam olarak bilseler, eğitim kesinlikle daha iyi olurdu. İşte eğitimde teknoloji kullanımının neden önemli olduğunu düşündüren on temel neden.

  1. Zaman ve Mekanı Genişletme

Bilgi teknolojileri öğrenmenin zaman ve mekan kısıtlanması olmadan gerçekleşmesine olanak sağlar.

  1. Kavrama Derinliği

Öğrenciler web üzerinden aynı araçlara erişim sağlayabilirler. Kendilerini, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde web araçları/uygulamalar yardımıyla deneyerek fikirlerini ve öğrenmelerini pekiştirebilirler.

  1. Öğrenme, Öğretmeye Karşı

Öğrencilere öğretmek yerine, gerekli materyaller verilerek onların kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak projeler verilebilir. Bu öğrencilere, öğretmenin fiziksel varlığı olmaksızın ihtiyacı olan bilgiye ulaşma becerisi kazandırır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı öğrencinin daha çok ilgisini çeker.

  1. Kendini İfade Etmek İçin Medya

Öğrenciler teknolojiyi kullanarak birçok araç yardımıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirebilirler. Örneğin; youtube kanalları, dijital portfolyolar, web tabanlı radyolar, e-dergiler/e-gazeteler, web siteleri, bloglar vb…

  1. İşbirliği

21. yüzyıl becerilerden biri de fiziksel bir yakınlık olmadan da projelerde veya öğrenme ortamlarında başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilmektir. Bunu mümkün kılan da yine teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardır.

      6. Küreselleşme

Öğrencilerin dünyaya bakış açısı, diğer kültürleri tanıması ve diğer halklarla iletişime geçmesi günümüzde iletişim teknolojileri sayesinde çok kolaylaşmıştır. Bu da öğrencilerimizin “Dünya Vatandaşı” olabilme becerisi kazanmasına yardımcı olur. Eğitimci bakış açısıyla bakarsak, doğrudan diyalog ve işbirliği yoluyla diğer kültürleri anlamaktan daha önemli ne olabilir?

  1. Bireysel İlerleme Hızı ve Öğrenme

Öğrenciler birbirinden farklıdır. Farklı şekillerde ve farklı hızlarda öğrenirler. Bilgi teknolojileri, öğrencilere uygun öğrenme şekli ve öğrenme hızı sağlaması açısından önemlidir. Bilgi teknolojileri sayesinde sınıfta yavaş öğrenen öğrencilerin zor dersleri tekrar etmelerine ve neyi ilginç bulduklarını keşfetmelerine olanak sağlamış oluruz. Zamanla; büyük bir sınıf içinde kaybolmuş hissi yaşayan öğrenci, özel ders alıyormuşçasına öğrenebilecek.

  1. Ağırlık

Sürekli çalışma kitapları ve ek çalışma materyalleri taşınmasındansa bulut depolama kullanmak, harici hard diskleri veya bellekleri taşımak çok daha hafiftir. Bilgi teknolojileriyle ağırlıklar hafiflemektedir.

  1. Kişisel Verimlilik

Öğrenciler, yazma, okuma, iletişim kurma, çalışma zamanı belirleme ve organize etmeye ihtiyaç duyarlar. Tüm bunlar için en iyi yardımcılar tabi ki teknolojik uygulamalardır.

  1. Daha Az Maliyet

Web’de ki açık, ücretsiz eğitim araçları sayesinde, ek kaynaklara ve yardımcı kaynaklara bağımlılık azaltılabilir. Bu sayede hem daha fazla materyal kullanılmış hem de daha fazla öğrenme ve pekiştirme sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak, eğitim bilgi ve beceri kazandırmaksa; eğitim teknolojileri her şeyin kalbinde yer almakta. Şu an bu geçiş dönemi başlamış durumda. Çok yakın bir zamanda okullar çok farklı görünecekler.

"http://www.mathopenref.com/site/techreasons.html sitesinden günümüz teknoloji uygulamaları göz önüne alınarak Türkçeleştirilmiştir."


 

Eklenme Tarihi: 23:16 04-05-2016
Eğitimde Teknoloji Eğitim Teknoloji