12 yaş altı çocuklarda mobil cihazlar yasaklanmalı, neden mi?

0-2 yaş arasındaki çocuklar teknoloji ile haşır neşir olmamalı. 3-5 yaş arasında günde 1 saat, 6-18 yaş arasında ise teknoloji kullanımları günde 2 saat ile sınırlanmalı. Teknoloji ile bu önerilerin 4-5 katı fazla içli dışlı olan çocuklar ve gençler ciddi tehlikeler ile karşı karşıya kalıyor. Elde kullanılan cihazlar (cep telefonları, tabletler, elektronik oyunlar, vb.) özellikle küçük çocuklarda teknolojiye erişimi ve teknoloji kullanımını artırıyor. 


1. Hızlı beyin gelişimi
0 ie 2 yaş arasında bebek beyni 3 katı büyüklüğe ulaşır ve 21 yaşına kadar bu gelişim devam eder. Erken beyin gelişimi çevresel uyaranlarla veya bunların eksikliği ile tanımlanır. teknolojiye aşırı maruz kalım (cep telefonları, internet, tablet, TV, vb.) neticesinde ortaya çıkan beyin gelişimi stimülasyonunun dikkat eksikliği, anlamada gecikme, öğrenme bozuklukları, yüksek dürtüsellik ve öfke nöbetleri gibi kendini kontrol etme becerisinde azalma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

2. Gelişmede gecikme
Teknoloji kullanımı hareket etmeyi kısıtla ve böylece gelişimin gecikmesine sebep olur. Üç çocuktan biri artık öğrenmesini ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen gelişim gecikmeleri göstermektedir. Hareket etmek dikkati ve öğrenme kabiliyetini artırır. 12 yaş altında görülen teknoloji kullanımı çocuğun gelişimi ve öğrenmesi üzerinde son derece olumsuz etkilere sahiptir.

3. Obezite
TV ve video oyunları obezitenin artması ile ilişkilidir. Odasında bu tür cihazları kullanmasına izin verilen çocuklarda obezite görülme sıklığı %30 oranında artmaktadır . Obez olan çocuklardan %30`unda diyabet ortaya çıkmakta ve obez kişilerde kalp krizi ve erken felç riski artmakta ve ortalama yaşam ömrü kısalmaktadır. Büyük oranda obeziteye bağlı olarak, 21. yüzylılın çocukları ailelerinden ayrı yaşayamayan ilk nesil olacak.

4. Uyku yoksunluğu
Ebeveynlerin %60`ı çocuklarına teknoloji kullanımı sırasında eşlik etmiyor ve çocukların %75`ine kendi odalarında teknolojiyi kullanma izni veriliyor. 9-10 yaş arasındaki çocukların %75`i okul başarılarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde uyku yoksunluğu çekiyor.

5. Ruhsal bozukluk
Teknolojinin aşırı kullanımı çocuk depresyonunun, anksiyetesinin, bağlanma bozukluğunun, dikkat eksikliğinin, otizmin, bipolar bozukluğun, psikozun ve sorunlu çocuk davranışlarının faktörlerinden biridir.

6. Saldırganlık
Şiddet içeren medya içerikleri çocuğun saldırgan olmasına yol açabilir. Günümüz medyasında küçük çocuklar fiziki ve cinsel saldırı haberlerine çokça maruz kalabilmektedir. "Son yıllarda çocuk saldırganlığı ile ilgili olayların sayısında artış gözlenmektedir.

7. Dijital demans
Yüksek hızlı medya içeriği dikkat eksikliğine katkıda bulunabilir, bunun yanı sıra konsantrasyon ve hafıza problemlerine yol açabilir. Dikkatini veremeyen çocuklar öğrenemez.

8. Bağımlılık
Ebeveynler teknolojiye bağlandıkları ölçüde çocuklarından ayrılmaktadır. Aile bağlarının yok olması durumunda çocuklar bu açığı bu tür cihazlara bağlanarak kapatmaktadır. Bunun sonucu olarak bağımlıklılık ortaya çıkmaktadır. 8-18 yaş arası her 11 çocuktan biri teknoloji bağımlısıdır .

9. Radyasyon yayımı
Mayıs 2011`de, Dünya Sağlık Örgütü cep telefonlarını (ve diğer kablosuz cihazları) radyasyon yayımı bakımından kategori 2B risk grubuna (olası kanserojen) dahil etmiştir (WHO 2011). James McNamee 2011 Ekim`inde Beyin ve bağışıklık sistemi gelişimleri devam ettiği için çocukların çeşitli uyaranlara karşı yetişkinlere kıyasla daha hassas olduklarını ifade etmiştir. Bu nedenle riskin yetişkinler ve çocuklar için aynı olduğu söylenemez. Aralık 2013`te Toronto Üniversitesi`nden Dr. Anthony Miller radyo frekansı yayımının 2B değil, 2A olarak (büyük olasılıkla kanserojen) değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. çocuklar üzerindeki etkilerine dair üç sebep sunarak teknolojik cihazların EMF radyasyon yayımlarının yeniden incelenmesi talebinde bulunmuştur.

10. Sürdürülemez eğitim
Çocukların teknoloji ile yetiştirilmesi ve eğitilmesi artık sürdürülebilir bir yol değildir . Çocuklar bizim geleceğimizdir, ancak aşırı teknoloji kullanan çocuklar için artık gelecek yoktur. Teknolojinin çocuklar tarafından kullanımını azaltmak için ekip bazlı bir yaklaşım gereklidir ve bunun yapılması aciliyet içermektedir.


Alıntı: http://www.huffingtonpost.com


 

Eklenme Tarihi: 01:11 27-03-2016