Eğitimin kalitesi öğretmenin kalitesini aşamıyor

ICOOM Teknoloji Kurucusu Erhan Balsak teknoloji, öğretmen ve eğitim üçgenine ilişkin görüşlerini sosyal medya üzerinden çarpıcı cümlelerle paylaşmış. Atatürk`ün önemli sözüyle taçlandırmış. Aktarmak istedik;

"Teknoloji okur yazarlığı, medya okur yazarlığı, STEM, robotik, kodlama, PISA vs. ne yazarsak yazalım, ne konuşursak konuşalım asıl iş ÖĞRETMEN yetiştirmekte ve öğretmenlerimize itibarlarını geri kazandırıp toplum için "Model Karakter" olarak yetiştirmekten geçiyor.

Dünyanın en iyi eğitim sisteminin Finlandiya`da olduğu konusunda bir çok makale okuyup bir çok video izlemişizdir. Bu kalite ve başarı okullarda sınıfların son teknoloji cihazlarla donatıldığından mıdır? Teknolojik içeriklerin çok zengin olduğundan mıdır? Peki uyguladıkları müfredatın diğer ülkeler de uygulanan müfredattan çok daha farklı  olduğundan mıdır? Hayır. Eğitim sisteminin öğretmene verdiği serbestlik, toplumun öğretmene ve öğretmenlik mesleğine olan saygısı ve öğretmenin kalitesindendir. Tabii ki eğitim için teknoloji, içerik, müfredat önemlidir ama bütün bu saydıklarımız ile öğrenciler arasında ilişkiyi kurma, devam ettirme ve geliştirme görevini yerine getiren ÖĞRETMEN daha önemlidir.

Öğretmenlerimize gerekli itibarı geri verelim, onları 21.yüzyılın getirdiği tüm olanaklar ile donatalım; sınıfta ve okulda onlara tam yetki verelim. Yarınlarımızın temellerini atan öğretmenlerimize yatırım yapalım. Atatürk`ün 1924 yılında Muallimler Birliği Kongresi`nde öğretmenlere seslendiği şu cümleleri hiç aklımızdan çıkarmayalım;

"Yeni nesli, Cumhuriyet’in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle orantılı olacaktır."


 

Eklenme Tarihi: 01:55 18-03-2016