ERG "Her Çocuğa Eşit Fırsat" diyen bir araştırma notu hazırladı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)`nin birlikte hazırladığı "HER ÇOCUĞA EŞİT FIRSAT: Türkiye`de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler" başlıklı bilgi notu yayımlandı. Bilgi notunda özellikle Türkiye’de konuya ilişkin güncel durum erişim ve nitelik açısından ele alındı...

Erken çocukluk eğitimi almanın bireylerin uzun vadede daha sağlıklı olmaları, eğitim sistemi içerisinde daha uzun süre yer almaları, akademik açıdan daha başarılı olmaları gibi olası getirileri üzerine yapılan hesaplamalar paylaşılmakta ve tüm bu bilgilerden yola çıkarak oluşturulan politika önerilerini içeren bilgi notu önemli bilgiler içeriyor. Çalışmayı komuoyu bilgisine sunan ERG ilgili bilgi notundan söz ederken şunları ekliyor; "Son on yılda Türkiye`de erken çocukluk eğitimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmış olmasına rağmen "4-4-4" düzenlemesi sonrasında 5 yaş grubunda okulöncesi eğitimde okullulaşma oranı % 40`tan fazla azalma göstermiş ve en son 2014-15 eğitim-öğretim yılında % 53.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, aradan geçen dört yıla rağmen 2011 yılında elde edilen % 65.7`lik erişimin uzağında kalmakta, çocukların bir kısmı ne yazık ki okulöncesi eğitim almadan ilkokula başlamaktadır. Türkiye`de erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda kamuoyunda farkındalık oldukça yüksektir. Ancak, erişimde yaşanan sorunlar ve eğitimin ücretli olması nedeniyle çocukların önemli bir bölümü okulöncesi eğitimden yararlanamamaktadır."

Okulöncesi eğitimle ilgili bilgi notuna şuradan ulaşılabilir; http://erg.sabanciuniv.edu//sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ACEV-ERG.Rapor.01.02.16.bsk.pdf

Kısaca ERG kimdir?

Eğitim Reformu Girişimi çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime erişimlerini güvence altına alacak ve Türkiye’nin insani, toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşıyacak eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır. ERG’nin katkıda bulunduğu diğer başlıca alan ise eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasıdır. 2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaşama geçen ERG, bu amaçlara yönelik olarak araştırma, savunu ve eğitim çalışmalarına “herkes için kaliteli eğitim” vizyonu ile devam ediyor. erg.sabanciuniv.edu

 

 


 

Eklenme Tarihi: 07:37 05-03-2016