Öğretmen Akademisi Vakfı "Öğrenen Lider Öğretmen" Projesi

Eğitimcilere destek sağlamak amacıyla ülkemizde bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Öğretmen Akademisi Vakfı - ÖRAV Ağustos, 2008`de kuruldu. Ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, projeler yürüten ÖRAV 7 yılda Türkiye’nin yaklaşık tüm illerinde 125,000’den fazla eğitimcinin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için destek verdi. Bu kapsamda projelerine devam eden ÖRAV eğitimlerini çeşitlendirerek daha çok eğitimciye ulaşmayı hedefliyor.

Bu eğitimdeyse ÖRAV, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Etkinlikler eğitimin bir parçası olarak kullanılmakta ve “öğrenen odaklı” bir çalışma yapılmaktadır. Eğitimin içeriği, yapılandırmacı yaklaşım temelli olup, MEB tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ile ilişkilendirilmiştir.

Okul temelli mesleki gelişim yaklaşımıyla, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin, meslektaş dayanışması geliştirmeleri eğitimin önemli hedeflerinden biridir.

Eğitim yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun kurguda düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında küçük gruplarla yapılan çalışmalar sayesinde her bir öğretmen kendini daha kolay ifade edebilmekte, her birinin grup içi etkileşimlerdeki rolü artmakta ve kazanımları daha fazla olmaktadır.

Bu eğitim iki günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları

  • Etkili İletişim 
  • Dirençle Baş Etme
  • Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği 
  • Akış ve Ritmin Sürekliliği
  • Kurallar ve Uygulama Adımları 
  • Sorun Davranışların Yönetimi 
  • Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi 
  • Ölçme ve Değerlendirme

Proje detayları için http://www.orav.org.tr


 

Eklenme Tarihi: 13:46 13-02-2016