BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

 


Programın Amacı
Beden eğitimi ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilk yardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psiko - sosyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler

Beden eğitimi ve spor programına girmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmak gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları için insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı artırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Beden eğitimi ve spor programını bitirenler “antrenör, spor yöneticisi ya da beden eğitimi öğretmeni” olarak görev yaparlar. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler. Spor yöneticileri sportif alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çeşitli organizasyonları içinde yer alırlar. Beden eğitimi öğretmenleri ise öğretim kurumlarında gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunurlar.

Çalışma Alanları

Bu programı bitirenler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde ve spor komplekslerinde antrenör, yönetici ya da öğretmen olarak görev alabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 00:49 19-05-2015