BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Büro yönetimi öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında büro yönetimi öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Büro yönetimi öğretmenliği programında genel işletme, genel ekonomi, genel muhasebe, büro makineleri, organizasyon ve yönetim, güzel konuşma ve yazma, haberleşme ve iş yazışmaları, protokol

– iletişim alan dersleri okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Büro yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin sözlü ifade yeteneğine sahip, ayrıntıya dikkat eden bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da büro yönetimi öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Büro yönetimi öğretmenliği programını bitirenlere “Büro Yönetimi Öğretmeni” unvanı verilir. Büro yönetimi öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Büro yönetimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.


 

Eklenme Tarihi: 00:30 19-05-2015