DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Döküm öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında döküm konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Döküm öğretmenliği programında matematik, fizik, kimya, metal alaşımların katılaşması, döküm teknolojisi, malzeme bilgisi, mekanik gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Döküm öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da döküm öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Döküm öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar döküm öğretmeni olarak görev yaparlar. Döküm öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Döküm öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. Mezunlar, isterlerse sanayide teknik eleman olarak da çalışabilirler.

 


 

Eklenme Tarihi: 23:55 18-05-2015