ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarının ikinci aşaması ile ortaöğretim okullarında, endüstriyel teknoloji konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra, dinamik, mukavemet, malzeme bilgisi, bilgisayar programlama, istatistik, iş etüdü, üretim yöntemleri ve planlama, tesis planlaması gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları , ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da endüstriyel teknoloji öğretmenlerinde aranan özelliklerdir .

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programını bitirenlere ”Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar endüstriyel teknoloji öğretmeni olarak çalışırlar. Endüstriyel teknoloji öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır.

ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde, Eskiçağ’da, Önasya’da yaşayan kültürlerin dil, din, edebiyat, tarih ve sanat gibi yönleri incelenir.

Hititoloji programında çivi yazısını eski Babil’ den alarak yaygınlaşan Anadolu’nun göçmen kavimi Hititlerin M.Ö.1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. kültür ürünleri konularında dersler verilmektedir.

Latin Dili ve Edebiyatı programında İtalya’nın Latium bölgesinde doğan ve gelişen Latin dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dille meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatın modern batı dillerinin, kültürünün ve tekniğinin gelişmesine etkisi konularında eğitim yapılmaktadır.

Sümeroloji programında M.Ö 4000 yılının ortalarından İsa’ nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya’ da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dilleri, tarihleri ve kültürleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır.

Yunan Dili ve Edebiyatı programı klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı, Yunan yarımadası, Ege ve Batı Anadolu’ yu kapsayan alanda oluşan Yunan uygarlığı konusunda eğitim yapar.


 

Eklenme Tarihi: 23:32 18-05-2015