GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Giyim öğretmenliği programının amacı kız meslek liselerinde, anadolu kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında giyim ve hazır giyim konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Giyim öğretmenliği programında kalıp hazırlama teknikleri, giyim teknolojisi, tekstil teknolojisi, temel sanat eğitimi, basit konfeksiyon teknikleri,giyim tarihi, giyim süslemeleri, gibi alan dersleri verilir.Ayrıca eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Giyim öğretmeni olmak isteyenlerin el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, göz-el-ayak koordinasyonunu sağlayabilen,renk ve şekilleri iyi algılayabilen kişiler olmaları gerekir. Ayrıca düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, dikkat, işine özen gösterme, insanlarla iyi iletişim kurabilme, kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma giyim öğretmeni olmak isteyenlerde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Giyim öğretmenliği programını bitirenlere “Giyim Öğretmeni” unvanı verilmektedir. Mezunlar giyim öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, giyim konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve bu sorunların giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

Çalışma Alanları

Giyim öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Giyim öğretmenleri özel sektöre bağlı işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel işyeri açabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 23:09 18-05-2015