HAYVANSAL ÜRETİM


Programın Amacı
Hayvansal üretim programının amacı, besin olarak yararlanılan hayvan türlerinin üretimini planlayıp gerçekleştirebilecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hayvansal üretim programında, temel derslerin yanı sıra tarımsal ekoloji, zooloji, tarım ekonomisi, anatomi - fizyoloji, genetik, zooteknik, üreme biyolojisi, yemler bilgisi, bitki koruma, hayvan besleme fizyolojisi, hayvan ıslahı, et ve et ürünleri teknolojisi, hayvansal üretimde organizasyon ve planlama gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Hayvansal üretim programında okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan, fiziksel olarak dayanıklı, hayvan yetiştirmeye meraklı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Hayvansal üretim programından mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin arttırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, sağlıklı hayvansal ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

Çalışma Alanları

Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisleri Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı çiftliklerde, özel hayvan üretimi yapan çiftliklerde, hayvansal üretime yönelik sanayi kuruluşlarında ve laboratuarlarda çalışabilecekleri gibi kendi özel işletmelerini de kurabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 23:00 18-05-2015