SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Seramik öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında seramik öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Seramik öğretmenliği programında genel kültür derslerinin yanı sıra desen çalışması, seramik kimyası, seramik sırları, mukavemet, seramik prosesleri gibi alan dersleri verilir, uygulama yaptırılır. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Seramik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı el ve gözü eşgüdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da seramik öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Seramik öğretmenliği programını bitirenlere “Seramik Öğretmeni “unvanı verilir. Seramik öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Seramik öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. Mezunlar isterlerse kendi işlerini de kurabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 21:06 18-05-2015