SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ

 


Programın Amacı
Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği programında, hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü, yabancı dil, güzel sanatlar, genel turizm bilgisi, coğrafya, tarih, mitoloji, arkeoloji,folklor gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal ve matematik bilimlerine ilgili, girişken, yaratıcı, ikna yeteneği fazla, düzgün ve akıcı konuşma yeteneği olan, seyahat etmekten hoşlanan bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği programını bitirenlere “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmeni” unvanı verilir. Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde, öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 20:42 18-05-2015