SINIF ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Sınıf öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ilk beş yılında öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli temel bilgi beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sınıf öğretmenliği programında matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe , müzik, resim ve beden eğitimi konularında kültür kazandıran derslerden başka çocuk psikolojisi, çocuk edebiyatı, çocuk

hakları, rehberlik, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknikleri, eğitim yönetimi gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Sınıf öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, üst düzeyde soyut düşünme yeteneğine sahip, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler konularına ilgili ve bu alanda başarılı, sabırlı, dikkatli bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da sınıf öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programı bitirenlere “Sınıf Öğretmeni” unvanı verilir. Sınıf öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında 6 – 14 yaşlar arasındaki çocuklara okuma, yazma, sosyal bilimler ve fen bilimleri ve sanat alanında temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak için çeşitli öğrenim ortamları hazırlar; öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alırlar.

Çalışma Alanları

Sınıf öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları olup pek azı özel okullarda çalışma olanağına sahiptir. Ülkemizde sınıf öğretmeni açığı çok fazla olduğundan mezunların iş bulma sorunu olmayacaktır.


 

Eklenme Tarihi: 20:38 18-05-2015