SOSYAL ANROPOLOJİ


Programın Amacı
Sosyal antropoloji programının amacı, çeşitli insan topluluklarının yaşama biçimlerini, kültürlerin oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürler arası etkileşimi incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sosyal antropoloji programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda ekoloji ve kültür tahlili, köy ve köy sorunları, kültür türleri, aile antropolojisi, kültür değişmeleri, din antropolojisi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Sosyal antropoloji programına girmek isteyenlerin, her şeyden önce, sosyal bilimlerle ilgili konularda başarılı, bilimsel merak sahibi olmaları beklenir. İnsanlarla iyi iletişim kurmak, dikkatli bir gözlemci olmak, analitik düşünebilmek bu alanda başarıyı artırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sosyal antropoloji programını bitirenler "Sosyal Antropolog" unvanı ile görev alırlar. Sosyal antropologlar çeşitli kültürlerde ve Türk toplumunda çeşitli alt kültürler üzerinde araştırmalar yaparlar. Örneğin aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri ve değerler sosyal antropologların inceleme konularıdır. Antropologlar çeşitli insan grupları içinde bir süre yaşayarak ve katılımcı gözlem tekniğini kullanarak onların yaşam biçimlerini değerlendirirler.

Çalışma Alanları

Sosyal antropologlar Kültür Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, resmi ve özel tv kurumlarında, DPT`de görev alabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 20:22 18-05-2015