TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Talaşlı üretim öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında talaşlı üretim konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Talaşlı üretim öğretmenliği programında matematik, üretim teknolojisi, tasarı geometri, tornalama tekniği, kalite kontrol, dinamik, cisimlerin dayanımı, tesviye kullanımı, kalıp tasarımı, prototip geliştirme, elektrik – elektronik bilgisi, zaman ve hareket etüdü, hidrolik ve pnömatik takım tasarımı gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Talaşlı üretim öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, genel akademik yetenek yanında, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da talaşlı üretim öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Talaşlı üretim öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar “Talaşlı Üretim Öğretmeni” olarak görev yaparlar. Talaşlı üretim öğretmeni, örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Talaşlı üretim öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsteyenler sanayide teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 14:39 18-05-2015