TARIM TEKNOLOJİSİ


Programın Amacı
Tarım teknolojisi programının amacı, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, depolanması ve işlenmesinde gerekli yapı ve araçları geliştirecek teknik elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarım teknolojisi programında, matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, tarım teknolojisi ve sosyal bilim, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal yapılar, tarım mekanizasyonu gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Tarım teknolojisi programında okumak isteyenlerin başta matematik ve biyoloji olmak üzere fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, yetenekli, doğa ile uğraşmaya hevesli, bedence dayanıklı bireyler olması gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarım teknolojisi programından mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Tarım teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisleri tarımsal üretimin alt yapısını oluşturan sulama ve drenaj tesislerinin kurulması, tarım alanlarının ekilmesi, gübrelenmesi, bitkilerin ilaçlanması ve toplanması işlemlerinde kullanılacak araç ve gereçlerin tasarlanması ve üretimi, hayvan barınaklarının yapımı gibi işleri planlar ve yürütürler.

Çalışma Alanları

Tarım teknolojisi programından mezun olanlar kamu kesiminde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığında çalışabilirler, özel sektörde ilgili alanlarda iş bulabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 14:35 18-05-2015