TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Tesisat öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında tesisat teknolojisi konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tesisat öğretmenliği programında, tasarı geometri, temel imalat işlemleri, kaynak tekniği, sıhhi tesisat tekniği, elektroteknik, elektrik – elektronik, sıhhi tesisat projesi, ısıtma tekniği, iklimlendirme, çevre koruma, teknik santraller, soğutma sistemleri, hidrolik santraller, alternatif enerji kaynakları gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tesisat öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da tesisat öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tesisat öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar tesisat öğretmeni olarak görev yaparlar. Tesisat öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Tesisat öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsteyenler inşaat sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 14:26 18-05-2015