ULUSLARARASI İLİŞKİLER


Programın Amacı
Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Uluslararası ilişkiler programında uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, devletler hukuku, siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girmek isteyenlerin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, en az bir yabancı dili iyi bilen, insan ilişkilerinde başarılı bireyler olmaları gerekir. Bu bölümde diplomasi alanına uzman yetiştirildiği düşünülürse, bu mesleğin üyesi olacak bir kimse için, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olma ve insan ilişkilerinde başarılı olma, aranan en önemli niteliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diploması alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir. Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütürler.

Çalışma Alanları

Üniversitelerin bu bölümlerini bitirenlerin çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir.

UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Programın Amacı
Uzay mühendisliği, dünya çevresindeki uzaydan, ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaç edinen bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisliği programının amacı, uzay bilimleri ve uzay teknolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Uzay mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda başta matematik, fizik ve astronomi konuları ile ilgili dersler olmak üzere, uzay teknolojisi ile ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Uzay mühendisliği programında başarılı olmak için akademik yeteneğe sahip olmak, fizik ve astronomi konularına ve bilimsel araştırmalara ciddi bir ilgi duymak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Uzay mühendisliği programını bitirenlere uzay mühendisi unvanı verilir. Uzay mühendisleri, hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme ve benzeri işleri yaparlar.

Çalışma Alanları

Uzay mühendisleri, ASELSAN ( Askeri Elektronik Sanayi), Roketsan, TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlarda görev alabilirler. Uydu sistemlerinin gelişmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaşması bu mühendislik dalından mezun olanların iş olanaklarını artırmıştır. Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarında ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.


 

Eklenme Tarihi: 13:49 18-05-2015