YABANCI DİL ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Yabancı dil öğretmenlikleri programının amacı, ortaöğretim kurumlarında yabancı dil eğitimi yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Yabancı dil öğretmenliği programlarında, ilgili dilde anlatım, fonetik, gramer, yazılı anlatım ve metin okuma – çeviri ve ilgili dil ve edebiyat ile ilgili dersler okutulur. Ayrıca eğitim psikolojisi, genel ve özel

öğretim yöntemleri, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Yabancı dil öğretmenliği programlarında okumak isteyenlerin sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı bireyler olmaları gerekir. Yabancı dil öğretmenleri düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendi ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma gibi özellikler taşımalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Yabancı dil öğretmenliği programlarını bitirenlere “Yabancı Dil Öğretmeni” unvanı verilir. Yabancı dil öğretmeni, görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Yabancı dil öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurumlarında çalışabilirler. Popüler olmayan bir dil alanında iş bulma olanağı çok fazla değildir. Mezunlar genellikle turizm ve ticaret şirketlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

 


 

Eklenme Tarihi: 13:45 18-05-2015