YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ

 

Programın Amacı

Yapı ressamlığı öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında yapı ressamlığı konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Yapı ressamlığı öğretmenliği programında matematik, bilgisayar, yapı statiği, yapı bilgisi, perspektif çizimler, bina bilgisi, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, mimari proje gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Yapı ressamlığı öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da yapı ressamlığı öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Yapı ressamlığı öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar yapı ressamlığı öğretmeni olarak çalışırlar. Yapı ressamlığı öğretmeni, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Yapı ressamlığı öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsteyenler inşaat sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.

 

 


 

Eklenme Tarihi: 13:41 18-05-2015