64. Hükümet eğitim alanında neler yapacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dün açıklanan 64. Hükümet Programında eğitim alanında yapılacak olan yeniliklere geniş yer verildi. Buna göre, programda öne çıkan başlıklar arasında; Şubat 2016’da 30 bin öğretmen ataması, üniversiteye girişte yılda birden çok sınav yapılması, öğretmenlere alan sınavlarının tüm branşları kapsaması ve eğitim fakültelerine yeni müfredat gibi başlıklar öne çıktı.

İşte 64. Hükümet Programı’nda eğitim alanında yapılacak proje ve yenilikler;

Başbakan Davutoğlu tarafından dün açıklanan toplam 160 sayfalık 64. Hükümet Programı’nda eğitime de geniş yer verildi.

Hükümetin, en öncelikli gündemi olacağının belirtildiği eğitim için 64. Hükümet Programı’nda şunlar öne çıktı;

‘Eğitimde Kalite’ en öncelik verdiğimiz alanlardan biri olacaktır. Bu kapsamda ‘Eğitimde Kalite Seferberliği’ni başlatarak, ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlayacağız.

‘Öğretmen Akademisi’ sistemi

Milli Eğitim alanında uygulayacağımız politikaların odağında yer alan Öğretmen Strateji Belgesi’ni hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. Öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini güncellemelerini sağlayacak ‘Öğretmen Akademisi’ sistemini başlatacağız

Eğitim fakültelerine yeni müfredat

Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm, anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandıracağız. Eğitim fakültelerinin müfredatını yenileyeceğiz.

Öğretmenlikte tüm alanlara alan sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.

Şubat 2016’da 30 bin öğretmen ataması

Şubat 2016’da 30 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

Oyun tabanlı öğrenme etkin hale getirilecek

Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin bi- çimde kullanılmasını sağlayacağız.

Yabancı dil öğrenimi

Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik vereceğiz. Bu amaca yönelik olarak öğretme sistematiğini ve müfredatı gözden geçirecek, dil öğrenimini etkin hale getireceğiz.

FATİH Projesi

FATİH Projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız.

Okul öncesi eğitimi

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Mesleki ve teknik lise

Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamını özendireceğiz.

Yükseköğretim Çerçeve Yasası

Reform ajandamızın önemli bir başlığı olan yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz. Bu kapsamda, yeni bir ‘Yükseköğretim Çerçeve Yasası’ hazırlayarak üniversitelerin yeniden örgütlenmesini ve ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumunu sağlayacağız.

Üniversiteye girişte yılda birden çok sınav

Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılmasını temin edeceğiz.

Yeni üniversitelerin kurulması

Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân vereceğiz.

Mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerin de kurulması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.


 

Eklenme Tarihi: 15:00 26-11-2015