Yeni atanan öğretmenlerden istenilen belgeler neler?

Ataması yeni yapılan öğretmenlerden istenilen belgeler neler? Öğretmenler atandıkları okulların olduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine hangi belgelerle ne zamana kadar başvuru yapmak zorunda? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 105 branşa 37 bin kadro için öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Şimdi sıra, ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlayacağı yerlere istenilen belgelerle başvuru yapmalarına geldi. Peki, ataması yapılan öğretmenlerden istenilen belgeler neler? Atanan öğretmenler hangi evrak ve belgelerle nereye, nasıl başvuru yapacaklar? İşte ayrıntılar…

Bakanlığın daha önce yayımladığı öğretmen atama başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Ataması yapılan öğretmenlerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacakları belirtilirken, istenilen belgeleri tam olarak ibraz eden öğretmenlerin göreve başlatılacağı ifade edildi. Belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanların göreve başlatılmayacağı bilgisi de kılavuzda yer aldı.

İşte atanan öğretmenlerden istenilen belgelerin tamamı;

- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

- Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

- Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12 Mayıs 2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12 Mayıs 2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

- Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecek.

Ataması yapılan öğretmenler ne zamana kadar başvuru yapmak zorunda?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı öğretmen atama başvuru kılavuzunda yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.”

 

 


 

Eklenme Tarihi: 12:05 15-09-2015