MEB, ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERİNi BELİRLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimciler İçin Mesleki Etik İlkeler" genelgesi yayımladı. Genelgede, eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin mesleklerine yönelik etik ilkeleri ile öğretmen, öğrenci ve velilerle ilişkilerde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde "Eğitimciler için Mesleki Etik İlkeler" genelgesi yayımlandı. Genelgede, eğitim-öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkeler, okul yönetimi ve toplum ile ilişkilerde etik ilkeler, veliler ile ilişkilerde etik ilkeler gibi konular yer alıyor. 3 başlık altında toplanan genelgeye göre birinci bölümde eğitimcilerin öğrencilerine yönelik etik ilkeleri yer aldı. Buna göre, eğitimciler öğrencilerine karşı; sevgi ve saygı, iyi örnek olma, anlayışlı ve hoşgörülü olma, adil ve eşit davranma, öğrencilerin gelişimini gözetme, öğrencilere ait bilgileri saklama, kötü muameleden kaçınma gibi başlıklarda dikkat edilmesi gerekenler sıralandı. İkinci bölümde eğitimcilerin mesleğine karşı etik ilkeleri başlığı altında şu maddeler yer aldı; Mesleki yeterlilik, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı sağlama, mesai ders ve saatlerine uyma, hediye alma ve kişisel menfaat sağlama, özel ders verme, bağış ve yardım talebinde bulunma.

Diğer bölümlerde ise eğitimcilerle ilişkilerde uyulması gereken ilkeler, velilerle ilişkilerde etik ilkeler, okul yönetimi ve toplumla ilişkilerde etik ilkeler, okul yöneticilerinin öğretmenler, öğrenciler ve velilerle ilişkilerde etik ilkeler konuları yer aldı.

Etik ilkeler genelgesini indirmek için Tıklayın


 

Eklenme Tarihi: 12:42 10-07-2015