“Eğitim sistemimiz çocuklarımıza özgüven duygusu kazandıracak”

Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi`nin (ETCEP) iki gün sürecek Uluslararası Kapanış Konferansı başladı.

Ankara’da gerçekleşen konferansın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir toplumun ekonomisinden sosyal hayatına kadar tüm katmanlarını doğrudan etkileyen bir konu olduğunu ifade ederek, “Böylesine önem arz eden bir konu için de en iyi başlangıç yeri şüphesiz ki eğitimdir. Zira toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak yetişen nesiller uzun vadede eşitlikçi toplumu da inşa edecektir.” dedi.  

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanmasının, tüm kurum ve kuruluşların kesintisiz çabaları ile mümkün olabileceğini kaydeden Kurt, “Bu bağlamda 2015-2016 öğretim yılı verilerine göre net okullaşma oranları dikkate alındığında, ülkemizin genel olarak kız ve erkek öğrencilerin eğitime erişimi konusunda niceliksel olarak denkliği sağladığını söylemek mümkündür.” diye konuştu. 

Eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım

“Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim alan her erkek ve kız çocuğun nitelikli eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamaktır.” diyen Kurt konuşmasına şöyle devam etti: “İşte bu projeyle tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın yaygınlaştırılması ve okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlanarak yola çıkılmıştır. Proje süresince sadece kız öğrenciler değil, erkek öğrencilerimizin de kendilerine atfedilen toplumsal cinsiyet rollerinden ötürü maruz kalabilecekleri eşitsizlikler irdelenmiş ve hem kız hem erkek çocuklarımız için eğitimde eşit fırsat ve olanakların sunulması hedeflenmiştir.” 

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun farklı boyutlarına temas eden birçok materyalin geliştirildiğine değinen Kurt, “Mevzuatımızı ve ders kitaplarımızı toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözden geçiren tavsiye raporlar hazırlanmış, pilot illerimizde eğitimler verilerek öğretmenlerimizin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı arttırılmış ve okulda edinilen kazanımların ailede pekiştirilmesi gerektiği düşüncesiyle velilerimize bir takım bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.” bilgilerini paylaştı.  

“Eğitim sistemimiz çocuklarımıza özgüven duygusu kazandıracak”

Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ise, dünyanın hızla değiştiğini, bu değişim baskısının en fazla hissedildiği alanlardan birinin de eğitim sistemi olduğunu ifade ederek, “Bu değişimi yönlendirmek, onu toplumumuzun yararına olacak şekilde yönlendirmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Eğitim sistemimiz çocuklarımıza özgüven duygusu kazandıracak, müteşebbis ruhunu geliştirecek, pergelin bir ayağını değerlerimize sabit kılacak; diğer ayağıyla da Mevlana’nın dediği gibi tüm dünyayı dolaşacak şekilde düzenlemek adına çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Böylece, çocuklarımızın geleceği ve ülkemizin istikbaline katkı sunabileceğimizin bilincindeyiz. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, bu perspektifle hayata geçirilmiştir.” diye konuştu. 

Alanında Türkiye’de ilk uygulama örneği olan bu projenin hayata geçirilmesinde öncü, böyle bir projenin paydaşı ve yararlanıcısı olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Türk, şunları söyledi: “Ülkemiz;  ceza kanunu, medeni kanun ve ailenin korunması kanunu ile diğer mevzuatında önemli düzenlemeler yapmıştır. Bu kapsamda, bugün okullarımızın mevcut durumuna baktığımızda, ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı olan ailelerin okul çağındaki çocuklarının burs, yatılılık, taşıma ve şartlı nakit transferi gibi imkânlarla desteklenmesi sonucu kız ve erkek çocuklarımızın okullaşma oranları eşitlenmiş, eğitime erişim konusunda sorun kalmamıştır.”

Kız çocukları erkeklere göre daha fazla okullaştı

Okullaşma oranlarıyla ilgili bilgi veren Türk, “2015-2016 öğretim yılı verilerine göre net okullaşma oranı; ilkokul seviyesinde %94,87 (her 100 erkek öğrenciye karşılık 101 kız), ortaokulda %94,39 (her 100 erkek öğrenciye karşılık 100 kız), ortaöğretimde ise %79,79 (her 100 erkek öğrenciye karşılık 101 kız)’dur. Tüm öğretim kademelerinde net okullaşma oranları baz alındığında kız çocukların erkeklere göre daha fazla okullaştığı görülmektedir.” bilgisini paylaştı.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hem okul yöneticilerini hem de öğretmenleri yönlendiren, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartları hazırlandığını kaydeden Türk, şunları söyledi: “Projenin yeni nesillere geleceğin inşasında eşitlikçi bir bakış açısı kazandırmada katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Ayrıca, sapkın inançlarıyla dinimize, mukaddesatımıza zarar veren yapılanmalar yoluyla çocuklarımızın hukuk dışı faaliyetlere alet edilmesi ve yine devletimizin kurumlarına ihanet kastıyla sızmaları önlenecektir. Öyle ki, bu çalışmaların ülkemizin istiklâl ve istikbali açısından da önemli sonuçları olacaktır.” 

British Council Türkiye Direktörü Margaret Jack Kadıoğlu da, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’nde Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadıoğlu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin AB’de de önemli bir sorun olduğunu kaydederek, bu problemlerin çözüme kavuşacağı en önemli alanın eğitim alanı olduğunu söyledi. 

1-2 Eylül tarihleri arasında sürecek konferansa Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, British Council Türkiye Direktörü Margaret Jack Kadıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Bela Szombatı ile projede görev alan kişiler katıldı.


 

Eklenme Tarihi: 11:30 02-09-2016
Türkiye AB Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ETCEP Uluslararası Kapanış Konferansı