Özel Öğretim Kursları Tek Dersle Sınırlandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yeni açılacak özel öğretim kursları, sadece bir bilim grubunda hizmet verebilecek. Mevcut özel öğretim kursları ise 1 Temmuz 2018`e kadar, kurumlarını bir bilim grubunda faaliyet göstermeye uygun hale getirecek. Kurum açma izni bir bilim grubuna uygun olarak yeniden düzenlenmemiş olanlar hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak.

Bakanlık 18 Eylül 2015’te yayımladığı özel öğretim kurumlarıyla ilgili genelgede bu merkezlerde en fazla üç bilim grubunda kurs açılmasına izin vermişti. Şubat 2016’da ise Danıştay bu maddeyi iptal edince, MEB özel öğretim kurslarında ‘bilim grubu’ yani açılacak ders sayısını beşe çıkarmıştı. 5 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ‘bilim grubu’ sayısı bire düşürülmüş oldu. Böylece özel öğretim kursları, daha önce Talim Terbiye Kurulu tarafından Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe olmak üzere belirlenen sekiz bilim grubundan sadece birini seçerek ders verebilecek.  

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel öğretim kursları, bağımsız girişi bulunan binalarda sadece bir bilim grubunda eğitim vermek üzere açılabilecek. Mevcut açılmış olan özel öğretim kursları Bakanlıkça onaylanmış bilim gruplarıyla 1 Temmuz 2018 tarihine kadar faaliyet gösterebilecek. Ancak 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bir bilim grubuna dönüşmeyen özel öğretim kursları kapatılacak.     

Yeni açılacak özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bağımsız girişi bulunan binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Özel öğrenci etüt eğitim merkezi açmak üzere milli eğitim müdürlüklerine başvurusu bulunan kurumların mağduriyet yaşamaması için söz konusu kurumlarda bağımsız bina girişi şartı aranmayacak.     

Öte yandan, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulunun birlikte açılabilmesine imkân tanındı.

MEB: AMAÇ YAŞANABİLECEK AKSAKLIKLARI ÖNLEMEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, yönetmelikteki değişikliklerin amacının uygulamada karşılaşılan aksaklıkların çözümü ile öğrenci ve velilerin yaşayabileceği muhtemel sorunların önlenmesi olarak belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu değişikliklerle, öncelikle dershanelerin dönüşüm sürecinin doğal bir gereği olarak hâlâ faal olan özel öğretim kurslarının 1 Temmuz 2018’e kadar beş bilim grubunda ve bakanlıkça onaylanmış bilim gruplarında eğitim verebilmesi sağlandı. Bugün itibarıyla özel öğretim kursu açılış onaylarının bir bilim grubu üzerinden verilmesi hükmü getirildi. Ayrıca özel okullar, özel etüt merkezleri ve özel öğretim kurslarının hizmet sunumlarına ilişkin kalite standartlarını geliştirecek bazı düzenlemeler yapıldı.”

Bu konuya ilişkin yorum ve görüşler de taraflardan gelmeye başladı. Uğur Okulları yayımladığı bir basın açıklamasında durumu şöyle özetledi;

"Özel Etüt Eğitim Merkezlerinde sadece 8’inci sınıfa kadar öğrencilere ders yapılması mümkündür. Lise öğrencilerinin Özel Etüt Eğitim Merkezlerinde ders alması mümkün olmayacaktır. Yeni yönetmelik kapsamında Özel Etüt Eğitim Merkezleri’ne bağımsız giriş koşulu getirilmiş, ruhsatını almış olan etüt merkezleri bu zorunluluktan muaf tutulmuştur.

Temel Liselerde verilen lise ve dengi okul mezunlarına yönelik hazırlık kurslarında bir değişiklik yapılmamıştır. Temel Lise statüsündeki eğitim kurumları 01.07.2018 tarihine kadar lise ve dengi okul mezun öğrencilerine 5 dersten Hazırlık kursu vermeye devam edeceklerdir.

Yeni yapılacak okul binalarında ilk-orta-lise kademelerinin bir arada olması için bağımsız bloklar koşulu getirilmiştir. Önceden aynı binanın ikinci katı ilkokul, üçüncü katı ortaokul veya lise olabiliyordu. Bu yönetmeliğe göre kademeler dikey bloklarla ayrılmıştır."

(Haberin bir bölümü için kaynak: Hürriyet)


 

Eklenme Tarihi: 16:35 05-08-2016
Özel Öğretim Kursları MEB